Bijgewerkt: 17 augustus 2022

CDA-Amstelveen wil meer ontmoetingsplekken voor inburgeraars en inwoners

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
05-06-2021

Voor een succesvolle inburgering en integratie van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Amstelveen is het nodig dat er in de gemeente meer ontmoetingsplekken komen waar inburgeraars en inwoners elkaar kunnen ontmoeten. 'Het gebrek aan contacten in onze multiculturele gemeente kan leiden tot onbegrip en overlast' -zegt Sandra van Engelen CDA-Amstelveen raadslid.

Foto Amstelveen
(Foto Dick Aanen - 2018)

Een feest van de Eritrese gemeenschap in 2018. Links Amandhalia Nasserie, uiterst rechts Sandra van Engelen leden van het CDA-Amstelveen


Bij de behandeling van de ‘Kadernota veranderopgave inburgering’ diende het CDA woensdag tijdens de raadsvergadering een motie waarin het college wordt verzocht het aantal plekken voor maatschappelijke ontmoetingen uit te breiden. Ook moet B en W in overleg gaan met sportverenigingen, buurtcentra, kerkgenootschappen, culturele instellingen en/of andere mogelijkheden. De motie werd unaniem gesteund.

Sandra van Engelen: 'De bedoeling van de motie is dat een succesvolle inburgering op ons aller conto staat. De motie is volgens het CDA een oproep aan alle Amstelveners om hier hun bijdrage aan te leveren, want samen sta je sterk. Hoe heerlijk is het: een goed gesprek, een warme lach, het uitwisselen van een telefoonnummer, iemand bij wie je zomaar terecht kunt en je je niet hoeft te schamen dat je iets niet weet. Het niet verloren voelen in een vreemde samenleving is allesbepalend en het is van onschatbare waarde aan alle kanten te ervaren dat je hoe dan ook welkom bent en je kunt bouwen om de mensen om je heen!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.