Bijgewerkt: 16 augustus 2022

CDA-Amstelveen wil ouderen een plek in de buurt geven

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
08-03-2014

De invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) zal grote gevolgen hebben voor de groep ouderen die nu thuis blijft wonen en tegelijkertijd in meer, of mindere mate afhankelijk is van enige zorg. Deze ouderen kunnen niet meer terugvallen, of gebruik maken van de dagbesteding in de zorgtehuizen. Sandra van Engelen, CDA kandidaat-raadslid, merkt hierover op, dat het van wezenlijk belang is ouderen daarom een plek in de buurt, of wijk te geven, zodat zij onderdeel van de buurtgemeenschap blijven uitmaken.

Engelen Amstelveen
(Bron CDA-Amstelveen - 2014)

Sandra van Engelen nr. 3 kandidaat gemeenteraadslid van CDA-Amstelveen


Op termijn zullen 800 van de 2200 zorgtehuizen in Nederland gaan sluiten. Sandra van Engelen: het CDA bezoekt jaarlijkse de verzorgingstehuizen in Amstelveen. Tijdens deze bezoeken hebben zowel personeel als bewoners aangegeven zich grote zorgen te maken over de consequenties van het langer thuis blijven wonen van ouderen in hun eigen omgeving. Want heeft die omgeving hen wel iets te bieden?

Zijn er voldoende mogelijkheden voor een kopje koffie, of een gezamenlijke maaltijd, voor creatieve sessies, computerlessen, beweegactiviteiten, of een filmmiddag? Met de nieuwe WMO zullen die mogelijkheden sterk verminderd worden. De vraag wordt dan gesteld “ waaraan kunnen ouderen dan wel deelnemen, of elkaar ontmoeten, waar is plek voor hen in de buurt?”.

In veel wijken zijn goed functionerende wijkcentra aanwezig. Het CDA ziet naast deze centra tevens andere mogelijkheden voor het creëren van bredere ontmoetingsplekken voor alle bewoners inclusief de oudere buurtbewoners in de buurt. Te denken valt aan sportclubs, zorg-, welzijn- of onderwijsinstellingen. Zij hebben weliswaar ruimte beschikbaar maar deze worden nog niet multifunctioneel gebruikt.

koffie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ouderen smikkelen van het gebak in een zorgcentrum in Amstelland


Sandra van Engelen: 'Het CDA ziet daar kansen om middels deze “buurthuizen van de toekomst” de ouderen meer in contact met andere buurtbewoners en de gebruikers van deze locaties te laten komen. Om deze ontmoetingsplaatsen aantrekkelijk voor de ouderen te maken kunnen uiteenlopende cursussen en activiteiten worden georganiseerd en aangeboden. Kunnen zij, indien haalbaar, actief meedoen aan enige vorm van vrijwilligerswerk.

In combinatie met de eigen activiteiten van de locatie zal een bruisende plek ontstaan, waar het voor iedereen goed toeven is. Waar buurtbewoners, jong en oud, elkaar kunnen ontmoeten,  meer bij elkaar betrokken worden, meer voor elkaar kunnen doen, elkaar beter leren kennen en waar nieuwe vriendschappen ontstaan. De ouderen hebben dan weer een “plek” in de buurt, of wijk waar zij wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.