Bijgewerkt: 1 december 2022

CDA-Amstelveen wil rattenplan

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
06-07-2021

Amstelveen heeft net als de rest van Nederland te maken met een zorgwekkende toename van het aantal ratten. CDA-Amstelveen vraagt woensdag 7 juli 2021 tijdens de behandeling van de Perspectievennota nadrukkelijk aandacht voor het probleem. ‘De gemeente moet met een plan van aanpak komen’- stelt de fractie in een motie.

De toename is volgens raadslid Sandra van Engelen vooral zichtbaar op plekken, waar gedurende langere tijd grondwerkzaamheden worden verricht. ‘De overlast is ook te verwachten bij het project A9, dat minimaal vijf jaar gaat duren’, zegt Van Engelen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Sandra van Engelen raadslid van CDA-Amstelveen


Bedreiging volksgezondheid. Ratten zijn een bedreiging voor de volksgezondheid. Van Engelen: ‘Ze zijn de verspreiders van de ernstige ziekte van Weil, die de afgelopen jaren enorm is toegenomen.’ De bestrijding van ratten met het middel rodenticiden is vanaf 2017 onder invloed van Europese wetgeving sterk aan banden gelegd. De rattenpopulatie heeft zich om die reden snel kunnen vermeerderen en dat is overal zichtbaar. Voor particulieren is het vrijwel ondoenlijk geworden om zelf de bestrijding ter hand te nemen.

Van Engelen: ‘Het voorkomen of bestrijden van een rattenplaag is een zorgplicht van de gemeente. Het is van groot belang dat burgers en gemeente samen optrekken in de bestrijding van ratten. De gemeente kan hierin een actievere rol spelen.’ In het plan van aanpak moet de gemeente aangeven hoe ze gaat communiceren richting de burgers en bedrijven over vooral preventieve maatregelen om ratten rondom huis, bedrijf of schoolplein te voorkomen. Het CDA stelt voor een budget van 20.000 euro beschikbaar te stellen bij de begroting voor 2022.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.