Bijgewerkt: 2 december 2021

CDA-Amstelveen wil via ouderenbonden de stille armoede opsporen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
11-07-2016

Het CDA-Amstelveen ziet het aantal ouderen met financiële problemen toenemen. Tegelijk blijkt, dat veel van deze ouderen geen gebruik maken van de gemeentelijke regelingen voor ondersteuning. Zij weten de weg naar de gemeente niet te vinden, of hebben schroom om bij de gemeente aan te kloppen. Dat leidt tot stille armoede. Sandra van Engelen gemeenteraadslid van CDA-Amstelveen: “De ouderenbonden in Amstelveen weten wat er onder ouderen speelt. We willen, dat de gemeente met hen overlegt welke rol zij kunnen spelen bij het opsporen van stille armoede. Daar moet dan een tegemoetkoming in de kosten tegenover staan.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Sandra van Engelen gemeenteraadslid van CDA-Amstelveen


Het aantal ouderen in Amstelveen zal toenemen, tot ruim een vijfde van de inwoners in 2020. Doordat zij langer thuis blijven wonen, nemen ook hun zorgkosten toe. Vooral voor mensen met middeninkomens, die net buiten de kortingen op tarieven vallen, kan de eigen bijdrage voor zorg fors oplopen. Tegelijk blijft hun inkomen achter, onder andere doordat pensioenen lager zijn dan verwacht. Dat leidt snel tot financiële problemen. Ouderen zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van allerlei regelingen die er wel degelijk zijn, of schrikken ervoor terug er gebruik van te maken. De stille armoede die hierdoor ontstaat is lastig op te sporen.

Sandra van Engelen: “Stille armoede mag niet voorkomen in een rijke gemeente als de onze. We moeten alle mogelijkheden gebruiken om in contact te komen met ouderen met financiële problemen. De ouderenbonden in Amstelveen hebben veel contact met ouderen en weten wat er onder hen speelt. We willen, dat de gemeente afspraken met de ouderenbonden maakt om ouderen met financiële problemen de weg naar de gemeente te helpen vinden en om de gemeente te helpen deze ouderen op het spoor te komen.”

Het CDA dient komende gemeenteraadsvergadering op 13 juli 2016 een motie in met deze strekking en vraagt daarin ook een tegemoetkoming in de kosten voor de ouderenbonden om deze activiteiten uit te kunnen voeren. In Amstelveen zijn ouderenbonden KBO, PCOB en de ANBO actief.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS