Bijgewerkt: 28 november 2021

CDA- D66-Amstelveen en BBA willen duurzame energieopwekking stimuleren

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA- D66-Amstelveen en BBA
30-05-2020

De gemeente Amstelveen moet energieopwekking door eigenaren van bedrijven, appartementencomplexen en maatschappelijke instellingen stimuleren, om aan de doelstellingen geformuleerd in de Regionale Energie Strategie te kunnen voldoen. Veel Amstelvers zijn de afgelopen jaren - mede door gunstige subsidieregelingen- overgegaan tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun eigen woning. Maar niet iedereen heeft een geschikt dak of het geld om te investeren in een dergelijke duurzame oplossing. Bewoners van appartementen zijn bovendien vaak afhankelijk van de medewerking van andere leden van de Vereniging van Eigenaren. Voor huurders is het sowieso veel moeilijker om hun duurzame intenties waar te kunnen maken.

Verviervoudiging. Amstelveen heeft zich in de Regionale Energie Strategie (RES) gecommitteerd om in 2030 vier keer meer duurzame energie op te wekken dan nu. Op dit moment wordt maar 12 % van alle geschikte platte daken daarvoor gebruikt. ‘Gelukkig is er nog veel dakoppervlak beschikbaar. Eigenaren van daken zijn in eerste instantie gericht op verduurzaming van hun eigen energiebehoefte. De gemeente moet ze stimuleren om veel extra zonnepanelen neer te leggen’. aldus Pier Rienks, fractievoorzitter van het CDA-Amstelveen. Daarom hebben D66, CDA en BBA het College B en W gevraagd om meer te doen aan de opwekking van duurzame energie.

Foto CDA Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Vlnr.: Jacqueline Solleveld Olthof radslid van BbA), Pier Rienks fractievoorzitter van CDA en Maarten de Haan raadslid van D66 bij de Zijdelweg bij het nu nog braakliggende terrein, gereserveerd voor het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid. Het pand op de achtergrond is een voorbeeld van een bedrijfspand dat, door het plaatsen van heel veel zonnepanelen, een functie kan vervullen bij de ambities van Amstelveen op het gebied van verduurzaming


Mede-eigenaar. Die extra zonnepanelen bieden kansen voor particulieren die nu geen zonnepanelen kunnen plaatsen op hun eigen dak. Middels een coöperatie kunnen ze participeren in een project op een bedrijfspand in hun buurt. De opbrengst kunnen ze direct verrekenen met hun eigen energierekening. Het kan ook anders. Een eigenaar van een bedrijfspand of instelling kan er ook voor kiezen zelf energieopwekker te worden. Binnen een afgebakend gebied, een woonwijk bijvoorbeeld, kan door een slim energienetwerk de opgewekte energie direct afgenomen worden en hoeft niet te worden terug geleverd aan het elektriciteitsnet. ‘Door op deze manier lokaal vraag en aanbod bij elkaar te brengen profiteren meer mensen van duurzaam opgewekte energie. Duurzaam en goed voor de portemonnee. Bovendien vermindert het de druk op het elektriciteitsnet. Dat is nodig als je bedenkt dat een netbeheerder daar recentelijk nog voor heeft gewaarschuwd’- aldus Jacqueline Solleveld Olthof van BbA.

Rol gemeente. Hoe weet je of je dak geschikt is voor veel extra zonnepanelen? Hoe snel verdien je de investering terug? Wat zijn de juridische en fiscale aspecten? Allemaal zaken die je als bedrijf of instelling er van kunnen weerhouden om er extra zonnepanelen neer te leggen. Voor het wegnemen van deze aarzelingen is een nog actievere rol voor de gemeente Amstelveen nodig. De gemeente kan kennis ter beschikking stellen, belemmeringen wegnemen, partijen bij elkaar brengen en subsidiëren als dat nodig is om een project van de grond te krijgen. Kortom; de gemeente is nodig om de versnelling van de verduurzaming te laten slagen’aldus Maarten de Haan van D66-Amstelveen. Meer weten over de huidige regelingen voor bedrijven, organisaties en VvE’s? Kijk hier.

Motie. Om de versnelling van de verduurzaming in gang te zetten en de doelen uit de Regionale Energie Strategie te behalen is tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 mei 2020 een motie van het CDA unaniem aangenomen. De motie is tot stand gekomen na intensieve samenwerking met de fracties van D66 en BbA.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS