Bijgewerkt: 18 mei 2024

CDA: 'Ook onze kinderen moeten in Amstelveen kunnen wonen'

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
28-06-2011

De sociale huurvoorraad  in Amstelveen is groot genoeg om aan de lokale behoefte te voldoen. Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl de doelgroep circa 9200 huishoudens betreft. Daar zit het probleem niet.

Het probleem betreft de doorstroming. 65 % van de sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met een inkomen hoger dan 33.000 euro. Dit is een onacceptabele situatie. De sociale huurwoningen zijn immers met gemeenschapsgeld gebouwd voor de laagste inkomensgroepen.

De doorstroming komt echter niet op gang, omdat er in Amstelveen juist voor starters op de woningmarkt en de middeninkomens veel te weinig betaalbare huur- en koopwoningen beschikbaar zijn.

Geert Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen, raadslid voor het CDA-Amstelveen


 Het CDA wil, dat ook onze kinderen straks nog in Amstelveen kunnen blijven wonen. Mede daarom vindt het CDA, dat er de komende jaren in Amstelveen vooral woningen voor de middeninkomens moeten worden gebouwd. Het gaat dan om de bouw van middeldure huurwoningen (huur tussen 650,- en 1000,- euro per maand), betaalbare koopwoningen (tussen 200.000,-  en 250.000,- euro) en middeldure koopwoningen (tussen 250.000,- en 400.000,- euro).

Deze doelgroep wordt dan een reëel en betaalbaar alternatief geboden, waarmee het CDA verwacht, naast tal van andere maatregelen, de doorstroming binnen de Amstelveense woningmarkt op gang te kunnen brengen. De vrijgekomen sociale huurwoningen kunnen dan weer ten goede komen aan de lagere inkomens. De afgelopen jaren heeft het CDA zich hiervoor steeds sterk gemaakt. Het CDA vindt het dan ook een goede zaak dat dit standpunt door het college wordt gedeeld en in de concept Woonvisie is overgenomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.