Bijgewerkt: 28 november 2021

CDA: Zuinig zijn op het schaarse Amstelveense cultureel erfgoed

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
29-11-2011

Verhoging subsidies voor ‘grote’ gemeentelijke monumenten

Rijkelijk bedeeld met cultureel erfgoed zijn we in Amstelveen helaas niet. Het CDA vindt daarom, dat we extra zuinig moet zijn op dat wat we nog aan cultuurhistorische, architectonische en/ of stedenbouwkundige panden, straten of wijken hebben. Ook dat werken aan de toekomst!

Dat kan bijvoorbeeld door gebouwen als gemeentelijk monument aan te wijzen. Inmiddels hebben in Amstelveen ook al diverse panden, zoals kerken en molens, deze monumentale status verkregen. Het CDA realiseert zich, dat de aanwijzing tot gemeentelijk monument vaak leidt tot forse renovatie- en onderhoudskosten.  Daarom heeft het CDA reeds vorig jaar het initiatief in de gemeenteraad genomen voor verhoging van de subsidie voor de renovatie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten. 

Clara-maria  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Het hoofdgebouw van de kaas- en klompenboerderij 'Clara Maria' aan de Bovenkerkerweg 106 in Amstelveen. De meer dan 130 jaar oude boerderij is een gemeentelijk monument. Vroeger heette deze boerderij 'Kent u zelve' (ca 1880)


Het CDA is verheugd, dat het College daarvoor nu een structurele oplossing aandraagt en steunt dan ook van harte het voorstel om in de Subsidieverordening Monumenten het maximum subsidiebedrag voor ‘grote’ monumenten, zoals kerken, boerderijen met een agrarische functies, buitenplaatsen en molens, te verhogen naar maximaal € 20.000. Maar hiermee zijn we er nog niet in Amstelveen.

Handhaving extra welstandseisen voor waardevolle straten en wijken

Ook waardevolle gebouwen, straten en/ of wijken die niet als gemeentelijk monument of als beschermd stads- of dorpsgezicht zijn of kunnen worden aangewezen, verdienen naar het oordeel van het CDA extra bescherming. Zeker nu sluipenderwijs steeds meer karakteristieke pandjes verdwijnen en in plaats daarvan vaak kolossale panden verrijzen die niet passen in het straatbeeld.

De gemeente moet daarom inventief zijn en op andere wijze aantasting van het straatbeeld van waardevolle straten, of wijken zien te voorkomen. Zij kan dit doen door maatwerk te leveren en voor cultuurhistorisch en/ of architectonisch waardevolle gebouwen, straten of wijken strengere welstandseisen vast te stellen. Deze strengere eisen moeten dan bij verbouw of nieuwbouw in acht worden genomen.

Eén van die waardevolle gebieden is bijvoorbeeld de Amsteloever. Het CDA is daarom verbaasd, dat het College nu voorstelt om juist voor dat gebied en ook voor de Heemraadschapslaan de extra welstandseisen te laten vervallen en zal bij het College aandringen om dit voorstel te heroverwegen. Er is immers al genoeg waardevols verloren gegaan !Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS