Bijgewerkt: 28 november 2021

CDA bezoekt zorgcentra in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
25-02-2010

Een zorgzame gemeente is een speerpunt van het verkiezingsprogramma van het CDA. In de afgelopen weken heeft het CDA in Amstelveen dan ook tijd ingeruimd om de zorgcentra in Amstelveen te bezoeken.

Zo werd reeds een bezoek gebracht aan de zorgcentra ’t Huis aan de Poel, Klaasje Zevenster en Nieuw Vredeveld. In een dialoog met bewoners(sters) kregen de onderwerpen, die relevant zijn voor ouderen en zorgbehoevenden in onze samenleving extra aandacht.

Als onderwerpen kwamen voorzieningen voor ouderen in de wijk naar voren, waarbij extra vraag was naar bankjes en een bushalte. Het CDA neemt de suggesties mee in haar plannen om zich ook de komende jaren hard maken voor verdere verbeteringen in de ouderenzorg.

Daarbij is zij verheugd te constateren dat nu eindelijk onze verpleeghuizen Groenenlaan en Het Zonnehuis geheel vernieuwde huisvesting hebben en/of deze binnenkort gaan betrekken. Bewoners kunnen nu vaak een eigen kamer krijgen, waar eerder  met meerdere personen op een kamer geslapen moest worden. Ook ouderen en andere zorgbehoevenden hebben recht op wat woon- en leefruimte, aldus het CDA.

Olmenhof Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Zorgcentrum 'De Olmenhof' van de Stichting Brentano Amstelveen aan de Landtong 2


Een zorgzame gemeente dient ook er volgens het CDA ook op toe te zien dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan onze samenleving. Openbaar vervoer, beenruimte, openbare gebouwen en scholen in onze stad dienen ook goed toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Maatwerk moet daarbij vaak eerder regel zijn dan uitzondering.

Een belangrijk aandachtspunt voor het CDA in de komende jaren is de vereenzaming van de ouderen. Dit is een groot en toenemend maatschappelijk probleem, dat CDA wil aanpakken door onder andere het vergroten van zorgcentra met aanleunwoningen, die voor een brede categorie mensen betaalbaar zijn. Daar kan men enerzijds zelfstandig wonen en zijn anderzijds zorg en sociale contacten voorhanden.

Ook de tweede boodschappenplusbus, waar het CDA zich zo hard voor gemaakt heeft, voorziet hier in een belangrijke behoefte. Tenslotte vindt het CDA de mantelzorg erg belangrijk en waardeert zij daarom zeer dat in Amstelveen een prijs voor de mantelzorger is ingesteld. Eigen verdienen ze een standbeeld, maar daar zijn deze mensen te bescheiden voor, aldus het CDA.

De mantelzorger is veelal een steunpilaar waarop de thuis verblijvende zorgbehoevende is aangewezen. Het CDA wil hierin ook de rol van jongeren, bijvoorbeeld via een maatschappelijke stage, apart onderzoeken en faciliteren. Aanstaande vrijdag, 26 februari 2010, wordt om 10.15 uur nog een bezoek gebracht aan De Olmenhof.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS