Bijgewerkt: 3 december 2021

CDA en PvdA-Amstelveen willen zoveel mogelijk projecten uitvoeren

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA- en PvdA-Amstelveen
23-06-2009

Amstelveen staat voor grote uitdagingen en kansen. Veel plannen zijn ontwikkeld en de uitvoering van de besluiten is gaande. De economische ontwikkeling maakt het moeilijk om alles uit te voeren. Het college stelt voor om structureel veel geld te bezuinigen. Dat is terecht omdat op het gemeentefonds gekort wordt.

De partijen CDA en PvdA willen alles op alles zetten om zoveel mogelijk projecten toch uit te voeren. Zij stellen het het volgende voor:  1. We staan voor goed onderwijs. Goede schoolgebouwen zijn daarvoor een belangrijke voorwaarde. We zullen het maximale doen om het programma van herhuisvesting te realiseren. Bij de begroting 2010 komt het college met een plan van aanpak om de plannen te realiseren.

  2. We staan voor een goed milieu. Wij willen over enige jaren geen achtbaansweg op maaiveld niveau door Amstelveen. De ondertunneling van de A9 biedt een unieke kans om de stad te helen, luchtkwaliteit te verbeteren, stank- en geluidsoverlast te verminderen en een mooie stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken. De stad blijft bereikbaar en de druk om woningen te bouwen in het groene hart neemt af. 

  3. Wij hebben een berekening gemaakt van alle reserves en plannen van de gemeente. De meeste ambities zijn realiseerbaar. Doordat de opbrengsten van grondverkopen later binnen komen zullen de algemene reserves later weer flink opgebouwd kunnen worden. Daarom blijven we bovenstaande ambities, scholenbouwprogramma en de ondertunneling van de A9, nastreven.

  4. Het college wordt opgeroepen om te gaan praten met het Rijk over het moment van betalen van de gemeentelijke bijdrage voor de A9. Wij zijn goed voor onze bijdrage en willen tegelijkertijd de mogelijkheid hebben om deze na 2015 te betalen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS