Bijgewerkt: 14 augustus 2022

CDA en bbA zijn geen tegenstanders van een bussluis bij de Urbanuskerk

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen/Burgerbelangen Amstelveen
15-03-2021

CDA Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zijn geen tegenstanders van een bussluis bij de Urbanuskerk. Door deze verkeerskundige knip neemt het doorgaande autoverkeer op de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk sterk af. Maar deze maatregel mag niet leiden tot meer sluipverkeer in andere delen van de wijk.

De bussluis zal er voor zorgen dat automobilisten een sluiproute kiezen via de Noorddammerweg en de Vierlingsbeeklaan. In een rapport van Royal HaskoningDHV is uitgerekend dat het aantal voertuigen per etmaal zal toenemen van 900 naar circa 2.700: een verdrievoudiging. Dat is een ander beeld dan eerder aan de bewoners is geschetst. Bewoners hebben daarom bezwaar gemaakt en wethouder Rob Ellermeijer verzocht om opnieuw in gesprek te gaan.

BbA en CDA waarderen het dat de wethouder heeft laten weten opnieuw met bewoners te willen praten over het sluipverkeer door de nauwe straten van Bovenkerk. ‘Maar de gesprekken moeten wel binnenkort gepland worden en leiden tot concrete toezeggingen en niet beperkt blijven tot vage beloftes’, aldus Pier Rienks, fractievoorzitter van het CDA en Pieter Monkelbaan burgerlid van de Raad voor bbA.

Sluipverkeer. Het CDA en bbA vinden dat er alles aan gedaan moet worden om ook het resterende sluipverkeer uit Bovenkerk te weren. Dat kan volgens beide partijen bereikt worden met een combinatie van maatregelen zoals de doorgaande route via de Handweg-Bovenkerkerweg - Beneluxbaan aantrekkelijker maken en tegelijkertijd de route door Bovenkerk nog onaantrekkelijker.Stoplichten. De doorgaande route via Bovenkerkerweg en Beneluxbaan kan bijvoorbeeld aantrekkelijker worden gemaakt door de stoplichten beter af te stellen. Als de stoplichten richting Bovenkerk  zo afgesteld worden dat ze langer op rood staan, wordt het een stuk onaantrekkelijker om de route door Bovenkerk te nemen. Verder moet de gemeente werken aan een ‘slim verkeersbesluit’, zodat automobilisten niet meer via de navigatie van Google of TomTom door Bovenkerk worden geleid.

Reguleren en voorlichting. Rienks en Monkelbaan denken dat in de eerste weken na invoering van de verkeerswijzigingen het wennen is voor automobilisten. Daarom zullen politie en boa’s het verkeer in die weken moeten reguleren en twijfelende verkeersdeelnemers de weg wijzen. Bovendien kan de route door Bovenkerk verder worden ontmoedigd door het plaatsen van borden (‘Alleen bestemmingsverkeer’), aangevuld met een gerichte voorlichtingscampagne in de media en door het verspreiden van folders aan automobilisten.

Noorddammerweg en Vierlingsbeeklaan. Daarnaast zijn er verkeersbelemmerende maatregelen noodzakelijk in de Vierlingsbeeklaan en Noorddammerweg. De Noorddammerweg is weliswaar een 30-kilometergebied, maar de weg is nog niet als zodanig ingericht. Bovendien valt het ’30-km-bord’ amper op. Voor de Vierlingsbeeklaan geldt éénrichtingsverkeer, maar dit wordt nu al enige tientallen keren per dag genegeerd. In overleg met de bewoners dient gekeken te worden naar de best passende maatregelen om veiligheid te borgen en extra verkeer tegen te gaan. Monkelbaan en Rienks: ‘We moeten niet afwachten totdat alles klaar is. Veel  maatregelen  en aanpassingen kunnen nu al worden uitgevoerd. Waarom wachten? Met het nemen van al deze beslissingen is verdrievoudiging van het sluipverkeer te voorkomen en wordt heel Bovenkerk een veilig gebied zonder overlast voor bewoners.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.