Bijgewerkt: 2 maart 2024

CDA is tevreden met de structurele investeringen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
29-10-2010

CDA-Amstelveen is blij met extra geld voor onderwijs, breedtesport, jeugdzorg, duurzaamheid en monumenten

Het is inmiddels bekend, dat de financiële omstandigheden helaas ook het Amstelveense college noodzaken tot het maken van moeilijke en pijnlijke keuzes. Ondanks deze bezuinigingen is het CDA blij dat het college naast structurele investeringen in bijvoorbeeld veiligheid en onderwijshuisvesting eenmalig € 450.000 vrij heeft weten te maken voor extra investeringen ten behoeve van preventieve jeugdzorg, stimulering van onderwijs en breedtesport, startersleningen, duurzaamheid en renovatie van monumenten. Stuk voor stuk thema’s waarvoor het CDA zich al jaren sterk maakt.

Het CDA vindt het een goede zaak, dat een belangrijk deel van genoemd bedrag in onze jeugd geïnvesteerd wordt. Zo worden talentontwikkeling in het lokale onderwijs en breedtesport gestimuleerd en worden voorts extra middelen ingezet voor goed vervoer voor kinderen met een beperking en ondersteuning van jonge kinderen in moeilijke (gezins-) situaties. Voorkomen van problemen in de gezinssfeer is beter dan genezen en het is daarom goed dat naast deze investering in preventieve jeugdzorg ook de wachtlijsten in die sector worden aangepakt.

Daarnaast heeft het CDA rentmeesterschap hoog in het vaandel staan. Rentmeesterschap houdt in, dat we verantwoord omgaan met onze leefomgeving en het milieu. In dat kader is het CDA blij dat het college extra middelen inzet voor duurzaamheid (€ 40.000,00) en de renovatie van monumenten (€ 30.000,00). Het extra geld voor duurzaamheid zal worden ingezet om grote ondernemingen te ondersteunen bij het investeren in bepaalde vormen van duurzame energie door kansen in kaart te brengen en de juiste partners bijeen te brengen.

Een goed voorbeeld daarvan is de klimaattop van 14 oktober 2010, waar 14 partijen, waaronder de gemeente Amstelveen, het akkoord ‘Duurzaam Amstelveen, daar krijg je energie van’ hebben ondertekend. Daarin hebben partijen vastgelegd om meer en intensiever te gaan samenwerken om broeikasgassen te verminderen. Het CDA is voorts verheugd dat het college aan de wens van het CDA tegemoet is gekomen om het subsidiebedrag voor de restauratie van omvangrijke monumentale gebouwen, zoals kerken, buitenplaatsen, boerderijen en molens, te verhogen. Behoud van ons culturele erfgoed is immers een kostbare aangelegenheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.