Bijgewerkt: 5 december 2022

CDA-partijleider Sybrand Buma komt naar Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
04-02-2014

Op maandag 10 februari 2014 komt CDA-partijleider Sybrand Buma naar Amstelveen. Hij gaat vanaf 19.30 tot 21.00 uur in Café Venstra in debat met Amstelveense experts en ervaringsdeskundigen. Inwoners van Amstelveen zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn en als ze dat willen mee te debatteren. Het onderwerp is: Werk!

Buma Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2012)

Sybrand van Haersma Buma (1965) is de partijleider van het CDA


Veel mensen worden geraakt door de crisis en veel mensen zijn bang voor hun baan. Amstelveen staat er redelijk goed voor. Door de voortdurende inspanningen om nieuwe bedrijven aan te trekken en het ondernemersklimaat te verbeteren, staat het er met de werkgelegenheid in Amstelveen relatief goed voor. Maar aandacht voor werk blijft belangrijk. Alle reden om daarover een avond met elkaar te spreken. Dat gebeurt in de vorm van een debat aan de hand van stellingen.

Stellingen over onderwijs en kansen op de arbeidsmarkt worden aangedragen en verdedigd door HWC-leerlinge Noucka van der Zaag, beste debater in de debatwedstrijd tussen scholieren en raadsleden in 2013 en debater Bob Alberts van debatvereniging ASDV Bonaparte. De Amstelveense ondernemers worden vertegenwoordigd door Linda van der Hoorn en Peter Le Cuivre van Ondernemersvereniging Amstelveen.

Bestuurders Irene Hermans van Brentano en Roel de Bruijn van Ons Tweede Thuis komen vanuit de zorg; de door het kabinet afgekondigde decentralisaties zullen voor veel veranderingen zorgen voor mensen die in deze sector werken. Ten slotte licht ervaringsdeskundige Nicole Penterman samen met mevrouw. A. van Beek en de heer G. Toebes van Stichting OLGA hun stellingen over toegang tot de arbeidsmarkt toe.

Vóór het debat in Café Venstra bezoekt Sybrand Buma vanaf 18.00 uur woonzorgcentrum Klaasje Zevenster. Hij zal met de bewoners mee-eten en met hen spreken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.