Bijgewerkt: 28 november 2021

CDA: stop de zandbak-soap

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
24-04-2012

Herhaald neerzetten en weghalen van groen door afwisselend buurtbewoners en ambtenaren: het CDA wil, dat hier snel een eind aan komt. Zij roept het college op om met bewoners van de Punter in gesprek te gaan, en voortaan dit soort toestanden te voorkomen door eerder in te spelen op wensen van de buurt.

Het leek haast een aflevering uit ‘Yes minister’ de afgelopen tijd: bewoners van de Punter haalden wat verlopen prikkelbosjes weg om verdere verwondingen te voorkomen, de gemeente plaatste ze weer terug. Bewoners plaatsen een zandbak, en de gemeente haalt het onder oog van huilende kinderen weer weg, om weer struiken terug te plaatsen. Dit is een doorn in het oog van de Christen-democraten, die bij monde van de fractievoorzitter Ben Jonker spreken van een “zandbak-soap”.

jonker Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Ben Jonker, fractievoorzitter van CDA-Amstelveen


Jonker: “Ik begrijp de bewoners volkomen, en ook de overwegingen van de gemeente om niet een zandbak vlak naast de openbare weg te willen. Maar deze vorm van optreden slaat alles.”. Het CDA wil, dat er direct een goed gesprek komt tussen de wethouder en bewoners. De inbreng van bewoners en de wensen van gezinnen met jonge kinderen moet serieus genomen worden, en binnen de kaders van wet- en regelgeving kan vast en zeker een compromis gevonden worden.

Het CDA kijkt ook verder, naar hoe de gemeente omgaat met burgerinitiatieven. Jonker: “We zijn een gezinspartij, en juist gezinnen zijn zich goed bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun omgeving. Daar moet een omslag in het denken komen aan de kant van de gemeente. “ Wat het CDA voor ogen staat, is een gemeente die functioneert als aanvullend en faciliterend op lokale initiatieven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS