Bijgewerkt: 30 november 2021

CDA voorziet problemen met het nieuwe parkeerbeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
23-04-2012

CDA voorziet problemen met fiscalisering van vergunninggebieden en digitalisering van bezoekersvergunningen

Het CDA-Amstelveen onderschrijft de hoofddoelstellingen van het nieuwe parkeerbeleid, zoals een kostendekkende parkeerexploitatie, een betere parkeerregulering, een efficiëntere handhaving en een klantvriendelijk systeem, maar is niet gelukkig met de uitwerking daarvan in het nu voorliggende voorstel tot fiscalisering van de vergunninggebieden.

Fiscalisering houdt in, dat de vergunninggebieden tegen betaling ook opengesteld worden voor parkeerder, die niet over een vergunning beschikken, de zogenaamde dagjesmensen.

Alleen al de kosten voor aanschaf van betaalautomaten en bebording en de herinrichting die voor deze fiscalisering nodig zijn bedragen reeds 270.000,00 euro.

Bijkomende kosten voor handhaving etc. zijn daarbij nog niet meegerekend.  Het college verwacht, dat daar structureel 78.000,00 euro aan parkeeropbrengsten en opbrengsten van parkeerboetes tegenover zullen staan, maar wil gelijktijdig  het parkeren van dagjesmensen in de  vergunninggebieden ook weer ontmoedigen door de minimale parkeerduur op 4 uur te bepalen tegen een minimumtarief van 16,00 euro.

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen, raadslid voor het CDA-Amstelveen


Het CDA vindt, dat het college hiermee zich te snel rijk rekent, want deze vorm van fiscalisering is nog nergens beproefd in Nederland en de geraamde parkeeropbrengsten en opbrengsten van boetes zouden door het ontmoedigingsbeleid weleens zwaar tegen kunnen vallen.

Automobilisten zijn immers inventief en zullen hun auto’s buiten de vergunninggebieden parkeren of een andere creatieve oplossing bedenken. Tegenvallende opbrengsten zullen bovendien hun negatieve weerslag op de parkeerexploitatie hebben. Als deze vorm van fiscalisering wel een succes wordt, dan heeft dat hoge opbrengsten, maar ook een hoge parkeerdruk in de vergunninggebieden tot gevolg en dat zal volgens het CDA zeker op koopavonden, vrijdagen, zaterdagen en op koopzondagen op begrijpelijke weerstand van de bewoners in de vergunninggebieden stuiten.

Zij hebben immers duur voor hun bewoners- en bezoekersvergunningen betaald en hebben dan geen enkele garantie meer, dat zij nog in de nabijheid van hun woning of in hun straat kunnen parkeren. 

Ook voorziet het CDA problemen met de digitalisering van de bezoekersvergunningen in de vorm van aankoop van parkeerrechten (375 uren) en het per computer, of telefoon aan- en afmelden van bezoek.  Dat systeem is zeer nadelig voor bewoners, die niet over een computer/ internet beschikken of niet vlot met moderne communicatiemiddelen kunnen omgaan.

Het geboden alternatief, dat deze bewoners hun bezoek op het gemeentehuis kunnen aan- en afmelden, is niet realistisch en slaat volgens het CDA echt nergens op.

Het CDA vindt, dat de gemeente op zijn minst naast de digitale bezoekersvergunning een papieren bezoekersvergunning moet laten voortbestaan voor de bewoners, die dat willen, of als dat niet mogelijk is helemaal van de digitalisering van de bezoekersvergunning moet afzien.

Een ander nadeel van de digitalisering van de bezoekersvergunning voor de bewoners is, dat de resterende uren van de aangekochte parkeerrechten aan het einde van de periode, of in geval van verhuizing naar een ander vergunninggebied niet meegenomen kunnen worden en dus komen te vervallen. Het CDA vindt, dat dit opgelost moet worden.

Gezien de genoemde knelpunten vindt het CDA het een goede zaak, dat de behandeling van het parkeerbeleid voorlopig wordt uitgesteld.

Die tijd kan door de gemeente benut worden om in overleg met de wijkplatforms en de bewoners te bezien in hoeverre deze knelpunten kunnen worden opgelost. Het CDA zal hierover ook zelf nog met wethouder Levie in overleg treden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS