Bijgewerkt: 1 maart 2024

CDA vragen over wateroverlast in het Stadshart

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
01-09-2010

Betreft: schriftelijke vragen van CDA-Amstelveen ex artikel 33 over wateroverlast in het Stadshart aan B en W Amstelveen

Geacht college,

 Zoals u ongetwijfeld uit de lokale media heeft vernomen, zijn afgelopen week weer diverse winkeliers in het Stadshart getroffen door wateroverlast als gevolg van overstroming van het riool door overvloedige regenval. Deze waterschade heeft zich de afgelopen jaren vaker voorgedaan. Een ontoereikende capaciteit van het riool wordt als oorzaak genoemd. De ondernemers ondervinden van deze waterschade niet alleen veel hinder, maar worden daardoor ook financieel zwaar benadeeld.

Als we het KNMI mogen geloven zullen de komende jaren warmere zomers en extreme neerslag steeds vaker voorkomen. De kans op wateroverlast voor de ondernemers in het Stadshart zal daardoor alleen maar toenemen. Dit baart het CDA grote zorgen. Wij stellen u daarom de volgende vragen:

 1. Wat is de precieze oorzaak van de wateroverlast ?

 2. Zijn de oorzaken al langer bij u bekend ?

 3. Zo ja, heeft hierover overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen, zoals Unibail-Rodamco en de winkeliers, en wat heeft u tot op heden voor concrete acties ondernomen om deze problematiek aan te pakken ?

 4. Welke maatregelen kunt u nemen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, rekening houdend met een toenemende kans op extreme neerslag ?

 5. Indien voor het treffen van maatregelen geruime tijd nodig is (bijvoorbeeld uitbreiding capaciteit riool), wat kunt u dan op korte termijn doen om de wateroverlast tot een minimum te beperken ?

 Namens de fractie van het CDA: Geert JanssenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.