Bijgewerkt: 28 november 2022

CDA wil het fijnmazig vervoer in Amstelveen behouden

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
02-02-2010

Schriftelijke vragen van Arjen Siegmann en Ben Jonker, namens de CDA-fractie van Amstelveen, gesteld aan het college van B en W, over het behoud van fijnmazig vervoer in Amstelveen

Geacht College,

Bij een grofmazig vervoerssysteem zoals de Amstelveenlijn hoort een fijnmazig lijnennet. Inmiddels is het projectbureau Amstelveen lijn opgericht. De projectmanager laat in het laatste Regiojournaal weten niet te gaan over de fijnmazigheid. Er wordt naar de Stadsregio verwezen. In 2012 moet er een besluit genomen worden om wel of niet door te gaan met de Amstelveen lijn.

Dan moet er ook een fijnmazig vervoersplan zijn om het verlies aan fijnmazigheid t.g.v. het opheffen van de lijnen 5 en 51 op te vangen. Lijn 5 kent 31 haltes en lijn 51 29 haltes, waarvan 9 gemeenschappelijk. De gecombineerde Amstelveen-/NZ-lijn kent hooguit 15 haltes. Dus zijn veel minder gebieden (36) in Amsterdam / Amstelveen direct zonder overstappen bereikbaar.

Daarnaast is overstappen van de lijnen 5 / 51 nu direct op hetzelfde perron mogelijk. Verder vervalt het traject door Waardhuizen / Middenhoven, dat wordt verlegd naar de Beneluxbaan. Er zijn minder haltes. De passagier is dus meer reistijd kwijt door langere looptijden naar de haltes en minder directe verbindingen. Dit zal niet opwegen tegen de hogere gemiddelde rijsnelheid van de gecombineerde Amstelveen-/NZ-lijn.

Vragen:

-Is het College bereid om op korte termijn met de Stadsregio in overleg te treden om te komen tot een fijnmazig vervoersnet naast de gecombineerde Amstelveen-/NZ-lijn?

-Dit fijnmazige vervoersplan tegelijk met het Go - No Go voorstel in 2012 te presenteren, zodat de Raad een weloverwogen beslissing kan nemen?

Met vriendelijke groet,

Ir. B. L. Jonker fractievoorzitter CDA-Amstelveen en dr. A.H. Siegmann lid fractie CDAAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.