Bijgewerkt: 6 december 2021

CDA wil nieuwbouw Palet Noord snel hervatten

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
08-02-2011

Het CDA-Amstelveen maakt zich zorgen over de vertraging in de nieuwbouw van de openbare basisschool Palet Noord. Zij dringt bij het college van B en W aan op een snelle oplossing.

Geert Janssen: “De zorg van de ouders van de kinderen van basisschool Palet Noord en de schoolleiding is ook onze zorg.  De huidige huisvesting van de kinderen is niet meer veilig en verantwoord en nieuwbouw duldt geen verder uitstel.”

Janssen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Geert Janssen, raadslid voor het CDA


Op 5 januari 2011 besloot de Raad van State het bestemmingsplan voor nieuwbouw te schorsen, op basis van procedurele fouten in het voortraject. Gegeven de staat van onderhoud van de school is dit een zware tegenslag voor ouders, kinderen en leerkrachten.

Geert Janssen: “We staan volledig achter de handtekeningenactie van de ouders en hun verzoek aan de Raad van State tot opheffing van de schorsing. Het is immers in het belang van de school, de kinderen en hun ouders en ook de gemeente dat er zo spoedig mogelijk met de nieuwbouw van de school Palet Noord begonnen kan worden.”

Het CDA heeft direct na het bekend worden van de uitspraak tot schorsing van het bestemmingsplan contact gezocht met de wethouders Raat en Levie. Het CDA heeft hen gevraagd met spoed te onderzoeken, welke juridische mogelijkheden er zijn om de schorsing van het bestemmingsplan Palet Noord op te heffen en het project weer te kunnen hervatten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.