Bijgewerkt: 28 juni 2022

CDA wil ook groene daken in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
24-05-2011

College neemt CDA-voorstel tot verruiming mogelijkheden voor aanleg groene daken over

Groene daken zijn in opkomst in Nederland. Amsterdam past het toe op de eigen gemeentelijke gebouwen en Rotterdam stimuleert het voor de hele stad. Groene daken worden gezien als een geschikt middel om het zogenaamde ‘hitte-eiland’ effect van de binnenstad te temperen (d.w.z. een piek in zomerhitte in de stedelijke omgeving) en bieden de mogelijkheid om de waterbergingsopgave in verstedelijkt gebied te realiseren.

Het streven om groene daken ook in Amstelveen te gaan toepassen in het kader van Duurzaam samen wonen en leven is door het college opgenomen in de Politieke Agenda 2010-2014. Het CDA vindt het van belang dat dit uitgangspunt in concreet beleid wordt vertaald.

groene kerk Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2011)

Kerk met een groene dak in Hof, IJsland


Daarom heeft het CDA in de vergadering van de Commissie RWN van 8 maart 2011 voorgesteld om in het ruimtelijke ordeningsbeleid de mogelijkheden voor de aanleg van groene daken te verruimen. Het CDA is blij dat het college dit voorstel in de Beleidsregels planologische afwijkingen heeft overgenomen en ziet het als een belangrijke stap op weg naar verduurzaming van bestaande en nieuw te bouwen woningen.

Om de aanleg van groene daken te stimuleren vindt het CDA het van belang, dat de gemeente met de woningbouwcorporaties in overleg treedt over investeringen in nieuwbouwprojecten en dat verder de mogelijkheden van subsidiëring in brede zin worden onderzocht.

Groene dak?

Een groene dak is een dak van een gebouw, dat gedeeltelijk of volledig bedekt met vegetatie en een groeiend medium, geplant in een waterdicht membraan. Het kan ook extra lagen bevatten, zoals een drainage en irrigatie systemen.

Ook bekend als 'levende daken', groene daken dienen meerdere doeleinden voor een gebouw, zoals het absorberen van regenwater, het verbeteren van isolatie, het creëren van een leefgebied voor flora en fauna en helpen om de stedelijke luchttemperatuur te verlagen en de warmte-eiland effect te bestrijden. Een stedelijk warmte-eiland (UHI= Urban Heat Island) is een grootstedelijk gebied, die aanzienlijk warmer is, dan de omliggende landelijke gebieden

Er zijn twee soorten van groene daken: intensieve daken, die zijn dikker en kan een grotere verscheidenheid aan planten te ondersteunen, maar ze  zijn zwaarder en vereisen meer onderhoud en de uitgebreide daken, die zijn bedekt met een laagje van de vegetatie en zijn lichter dan een intensieve groene dak.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.