Bijgewerkt: 5 december 2022

CDA wil speelplekken voor kinderen in Stadshart Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
08-10-2012

Tijdens de raadsbehandeling in juli 2012 van het ontwerpplan voor verlevendiging van het Stadshart toonde het merendeel van de fracties, waaronder het CDA-Amstelveen, zich een voorstander van speelplekken voor kinderen op het Stadsplein. Die speelplekken waren voorzien op de plek, waar zich nu de lichtkoepels voor de ondergrondse parkeergarage bevinden, direct grenzend aan de terrassen.

stadsplein Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De lichtkoepels rechts op het Stadsplein Amstelveen. Vaak zitten hier mensen op de schuine daken om eten, drinken, kletsen of zonnebaden als het weer een beetje mooi is


Vervolgens is dat ontwerpplan in het kader van de inspraakprocedure voor belanghebbenden ter visie gelegd en naar aanleiding van bezwaren van een aantal omwonenden zijn bedoelde speelplekken uit het definitieve plan geschrapt, omdat spelende kinderen teveel geluidsoverlast zouden veroorzaken en de locatie op een tochtige plek zou zijn gelegen.

Het CDA is met deze wijziging van het plan voor het Stadshart niet eens. Er is op dit moment in het Stadshart toch al bar weinig te doen voor kleine kinderen en die speelplekken vormden nu juist één de peilers van het plan om het plein te verlevendigen. Ouders en/ of grootouders kunnen terwijl de kinderen zich vermaken op de terrassen rustig van hun kop koffie of hun drankje genieten.

Dat verhoogt de sfeer op het plein en verlengt de verblijfsduur. Door dit belangrijke element er nu uit te halen, worden de kinderen letterlijk ‘het kind van de rekening’. Het CDA vindt het onacceptabel dat de belangen van kinderen reeds op voorhand moeten wijken vanwege de vrees voor geluidsoverlast.

Het CDA ontkent niet, dat spelende kinderen op het Stadsplein mogelijk voor enige toename van de geluidsoverlast op het plein zullen zorgen, maar vindt wel dat dit in het juiste perspectief moet worden geplaatst. Het aantal dagen, dat feitelijk van de speeltoestellen gebruik zal worden gemaakt zal namelijk verhoudingsgewijs beperkt zijn.

Een groot deel van het jaar is immers het weer niet goed genoeg om op de terrassen en speeltoestellen te verblijven en op de dagen, dat het weer het wel toelaat om buiten te verblijven kunnen de doordeweekse dagen tijdens het schooljaar voor de leerplichtige kinderen vanaf 5 jaar ook al worden geschrapt.

Van de kinderen jonger dan 5 jaar verblijft een belangrijk deel op doordeweekse dagen in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of bij gast- of grootouders vanwege het feit, dat veel gezinnen tegenwoordig uit tweeverdieners bestaan. Het aantal dagen, dat er kinderen op de speelplekken verblijven zal dus hoofdzakelijk beperkt blijven tot de weekends in het voorjaar en in de zomer en op doordeweekse dagen in vakanties, mits het goed weer is en gezinnen niet in het buitenland op vakantie zijn.

Op die zomerse dagen zal de 'geluidsoverlast' van kinderen ook nog hoofdzakelijk tot de vroege avond beperkt blijven, want in de regel gaan de meeste jonge kinderen op tijd naar bed. Dan kan men zich vervolgens nog afvragen welk gedeelte van de geluidsproductie aan kinderen toe te rekenen valt, omdat er bij goed weer grote groepen mensen op de terrassen vertoeven die samen ten gevolge van stemgeluid, normale gesprekstoon is circa 50 dB(A), toch al ‘geluidoverlast’ veroorzaken.

Door enthousiast spelende kinderen zal die geluidsproductie wat toenemen, maar ook zonder spelende kinderen zal het stadsplein op zomerse dagen volgens het CDA allesbehalve stil zijn. Gelet hierop vindt het CDA geluidsoverlast geen doorslaggevend argument om de speelplekken te schrappen.

Het CDA zal daarom het college vragen om de speelplekken terug te brengen in de plannen voor het Stadshart. Voor zover nodig kan wel de situering van deze speelplekken enigszins worden aangepast om daarmee het functioneren van de markt te versoepelen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.