Bijgewerkt: 7 december 2021

CDA wil stevige aanpak wachtlijsten sociale huurwoningen

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
11-10-2011

Er doet zich een vreemd verschijnsel voor op de sociale woningmarkt in Amstelveen: de sociale huurvoorraad in Amstelveen is groot genoeg om aan de lokale behoefte te voldoen. Er zijn ruim 12.200 woningen in het sociale segment, terwijl de doelgroep circa 9200 huishoudens betreft. Toch variëren de wachtlijsten in Amstelveen van circa 7 tot 18 jaar.

Janssen  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Geert Janssen en Marga van Herteryck-Prinsen, raadsleden van het CDA tijdens een raadsvergadering


Geert Janssen, raadslid van het CDA, verklaart: “Dat komt, doordat de kernvoorraad van circa 9200 sociale huurwoningen voor 65 % bewoond wordt door bewoners met een inkomen hoger dan 33.000 euro. Mede vanwege dit ‘scheefwonen’ komen er slechts 400 sociale huurwoningen per jaar vrij voor de oorspronkelijke doelgroep.

Hiervan wijst de gemeente er ongeveer 200 woningen toe aan zogenaamde urgentiegevallen. Er blijven dan nog circa 200 woningen over die toegewezen kunnen worden aan de mensen die een “normale” inschrijving hebben gedaan. Deze gaan echter voor het overgrote deel naar woningzoekenden uit de gehele Stadsregio. Een onhoudbare en onacceptabele situatie !”, aldus Janssen.

“Een stevige aanpak van de wachtlijsten is daarom noodzakelijk”, aldus Janssen. Het college doet in de Woonvisie een stap in de goede richting door bij de Stadsregio een zogenaamde vrije beleidsruimte van 50 % te bepleiten voor de toewijzing van sociale huurwoningen aan eigen inwoners, maar het CDA en de coalitiepartijen VVD, BBA, ChristenUnie en OCA vinden dit nog niet ver genoeg gaan. Daarom zal het CDA er samen met de coalitiegenoten via een motie bij het College op aandringen zich bij de Stadsregio hard te maken voor een vrije beleidsruimte van 90 %.

In een eerder stadium had het CDA al aandacht gevraagd voor de doorstroming op de eigen woningmarkt. Als een van de weinige gemeenten heeft Amstelveen, mede op initiatief van het CDA, de Starterslening gehandhaafd. Een belangrijk instrument om in deze lastige tijden de doorstroming op gang te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.