Bijgewerkt: 7 december 2021

CDA wil voorzieningen op Uilenstede verbeteren

Nieuws -> Politiek

Bron: CDA-Amstelveen
26-02-2010

Halte Uilenstede/Kronenburg moet blijven bij plannen voor Amstelveenlijn

Het CDA ziet nog ruimte voor verdere verbeteringen in de voorzieningen voor studenten op Uilenstede. Belangrijk is dan dat bestaande voorzieningen, zoals de halte Uilenstede/Kronenburg, in stand blijven. Dit past ook binnen het recente pleidooi van het CDA om vast te houden aan een fijnmazig openbaar vervoersnet bij komst van de Amstelveenlijn.

‘Ik wil me de komende jaren vooral ook hard maken voor diverse verbeteringen op Uilenstede’, aldus Linda Dekker, kandidaat gemeenteraadslid voor het CDA. Zo wil zij studenten stimuleren om ondernemende activiteiten op te pakken. Daartoe wil zij dat op Uilenstede bedrijfsruimte beschikbaar gesteld wordt en dat er informatie verstrekt wordt over het gemeentelijke beleid met betrekking tot starters. ‘Hoe eerder studenten met ondernemerschap in aanraking komen, hoe meer zij niet alleen kunnen bijdragen aan de (lokale) economie, maar ook hoe meer zij kans hebben op een baan en een toekomst in het bedrijfsleven’.

Voorts wil zij zich inspannen om Uilenstede nog meer als campus in te richten. Bijvoorbeeld door betere bewegwijzering, maar ‘ik wil studenten vooral ook uitnodigen om zelf met gedachten te komen, die ik verder kan brengen als ik namens het CDA gekozen word’, aldus Dekker. Wat de voorzieningen betreft pleit zij met name voor goede en betaalbare sportlocaties in Amstelveen en voor meer betaalbare koopwoningen voor jongeren en studenten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.