Bijgewerkt: 4 maart 2024

CU-Amstelveen blijft tegen uitbreiding aantal koopzondagen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
13-02-2012

De ChristenUnie-Amstelveen blijft tegen een uitbreiding van het aantal koopzondagen. Om die reden heeft de fractie van de ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 februari 2012 tegen een motie gestemd die het college aanspoort om te onderzoeken, of een uitbreiding van het aantal koopzondagen mogelijk is.

De ChristenUnie vindt de zondagsrust belangrijk. Om die reden heeft de ChristenUnie tijdens de gemeenteraadsvergadering om een hoofdelijke stemming over de motie gevraagd. Dat betekent, dat elk gemeenteraadslid zich persoonlijk moest uitspreken, of men kiest voor een uitbreiding van het aantal koopzondagen, of voor de zondagsrust, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Voor de ChristenUnie is de uitbreiding van het aantal koopzondagen een principieel punt. Het gaat om een visie van de mens op de zondag, aldus Bert de Pijper. Gaan we voor een maatschappij met een 24-uurs-economie en een consumentisme, dat doorschiet of gaan we voor een leven, waarin plaats is voor een rustdag op de zondag. Een dag waarop de economie op een rustiger niveau komt en die dag met name kan worden gebruikt voor het besteden van tijd met het gezin, familie, vrienden en andere dierbaren en eventueel met kerkgang.

Een zondag als rustdag, waarop zowel de consument als de kleine zelfstandige bij kan komen van het drukke leven op de andere zes dagen van de week. Voor de kleine zelfstandige komt daar nog als belangrijk punt bij, dat hij in staat moet zijn om te kunnen blijven concurreren met de grotere bedrijven die door meer personele bezetting op meer tijden open kan zijn. Ook de kleine zelfstandige moet aan zijn rust kunnen toekomen. 

De ChristenUnie heeft om die reden om een hoofdelijke stemming over de motie gevraagd. Voor de fractie van de ChristenUnie is het belangrijk, dat er niet per politieke partij werd gestemd, maar dat het ging om een individuele afweging die door ieder van de aanwezige 37 gemeenteraadsleden moet worden gemaakt. Het gaat er om hoe men de zondag wil hebben ingericht. Het zal duidelijk zijn, dat ikzelf als lid van de fractie van de ChristenUnie tegen de motie tot uitbreiding van het aantal koopzondagen heb gestemd, - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.