Bijgewerkt: 22 maart 2023

CU-Amstelveen is tegen uitbreiding aantal verplaatsingen vrijdagmarkt

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
03-10-2015

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft zich in de gemeenteraadsvergadering van 30 september 2015 fel verzet tegen het raadsvoorstel om het aantal mogelijke verplaatsingen van de weekmarkt per jaar van drie naar zeven te verhogen. “De markt is het sociale gebeuren van het Stadsplein en naar onze mening moet er niet geëxperimenteerd gaan worden met verplaatsingen van de markt, omdat er zo nodig op het Stadsplein op de vrijdag andere evenementen moeten plaatsvinden. De fractie van de ChristenUnie vindt het ook onbegrijpelijk, dat wethouder Veeningen heeft geweigerd om een onderzoek te starten naar mogelijk negatieve effecten van de verplaatsing van de markt naar een andere plek dan het Stadsplein,” aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie betreurt het in hoge mate, dat de gemeenteraad in meerderheid is akkoord gegaan met het raadsvoorstel voor een nieuwe marktverordening, waarin het aantal mogelijke verplaatsingen per jaar wordt verhoogd van drie naar zeven. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom tegen dit voorstel gestemd.

“ Wij staan voor het behoud van de vrijdagmarkt op het Stadsplein. In de commissievergadering heeft een vertegenwoordiger van de markt duidelijk aangegeven, dat een toename van het aantal verplaatsingen een aantal negatieve effecten zal hebben op de markt, zoals omzetverlies, een mindere toegankelijkheid van de markt en meer kosten voor het marktwezen. De ChristenUnie vindt deze nieuwe marktverordening met meer mogelijke verplaatsingen “een aanslag” op het belangrijkste sociale gebeuren op het Stadsplein, namelijk de wekelijkse vrijdagmarkt.

De markt staat in Nederland bekend als één van de succesvolste weekmarkten. Wij vinden het daarom onbegrijpelijk, dat wethouder Veeningen weigert om een nader onderzoek te laten plaatsvinden naar de negatieve gevolgen van een verhoging van het aantal marktverplaatsingen. Hiermee brengt zij het succes van de markt in gevaar. De ChristenUnie vindt dat een heel slechte zaak. Hiermee wordt voorbij gegaan aan de wens van de vele bezoekers van de vrijdagmarkt. De ChristenUnie-Amstelveen staat pal voor deze markt! Wat ons betreft: handen af van de wekelijkse vrijdagmarkt op het Stadsplein!”,  aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.