Bijgewerkt: 8 december 2021

CU-Amstelveen op de bres voor chronisch zieken en gehandicapten

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
15-12-2014

De ChristenUnie-Amstelveen wil, dat de compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten van 99 euro per jaar door de gemeente wordt gecontinueerd in 2014. Het college stelt voor om deze compensatie voor het jaar 2014 te verlagen van 99 euro naar 75 euro, omdat er mogelijkerwijze een financieel risico kan ontstaan. De ChristenUnie is voornemens om een amendement hierover in te dienen. Het voorstel wordt woensdag 17 december 2014 behandeld in de gemeenteraad. Vier vragen aan fractievoorzitter Jacqueline Koops van de ChristenUnie.

1.Wat is er aan de hand?

Tot en met vorig jaar (2013) ontvingen personen met een chronische ziekte en/of beperking een bedrag van 99 euro per jaar als compensatie voor het eigen risico van hun zorgverzekering. Dat bedrag ontvingen ze van het Rijk. Het Rijk heeft deze taak overgeheveld aan de gemeente en daarvoor een bedrag van € 211.000 ter beschikking gesteld. De gemeente weet nog niet precies, hoe groot de groep is die aanspraak kan maken op de compensatie. Omdat men ook niet meer wil uitgeven dan die € 211.000, wil het college het bedrag voor het jaar 2014 beperken tot € 75 in plaats van € 99.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


2. Maar je wilt toch ook niet een financieel risico lopen?

Nee, daar heeft u gelijk in, dat is niet gewenst. Maar u moet weten, dat de gemeente nog in oktober 2014 een bedrag van 1,1 miljoen € uit het sociale domein heeft getrokken en heeft overgeheveld naar de algemene reserve. Een veelvoud van het bedrag, dat nu nodig is. Daarbij werd opgemerkt, dat als het in het sociale domein nodig is, het geld uit de algemene reserve kan worden besteed aan het sociale domein. Nou, dit lijkt mij nou bij uitstek zo’n situatie.

3. Hoeveel is er dan nu nodig voor uw voorstel?

Als we uitgaan van een hoog bereik, namelijk 70%, dan komen we een bedrag van € 31.000 tekort. In plaats van € 211.000 kost de regeling dan € 242.000. Ik zou zeggen, haal die € 1.100.000 uit de kast en betaal daaruit het (eenmalige) bedrag van € 31.000. Dat was immers geld uit het sociale domein en nu is dat geld weer nodig in het sociale domein.

4. 70% bereik, is dat niet laag, wat als het bereik 100% is?

De wethouder heeft tijdens de commissiebehandeling aangegeven, dat 70% een heel hoog bereik is. Als dat wordt bereikt, gaat de vlag uit en komt er een feestje op het raadhuis, zo zei ze. Nou, daar ga ik dan vanuit. Overigens is dat feestje natuurlijk een alleraardigste gedachte!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.