Bijgewerkt: 6 oktober 2022

CU-Amstelveen vraagt tegemoetkoming gedupeerden Welzorg

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
04-06-2014

De ChristenUnie wil, dat Amstelveense gehandicapten financieel worden gecompenseerd voor de wantoestanden bij Welzorg. Volgens de partij zijn gehandicapten de dupe van het falen van Welzorg. Daarom vindt zij, dat de boete van € 49.500,00 die Welzorg moet betalen aan de gemeente, moet worden verstrekt aan de gedupeerden. De partij zal vanavond (woensdag 4 juni 2014) tijdens de gemeenteraadsvergadering een daartoe strekkende motie indienen.

Of de motie het gaat halen, is de vraag. Het nieuwe college, overwegend van liberale snit, lijkt vooralsnog eerder te kiezen voor andere zaken zoals groen, onderwijs en cultuur en heeft met de Wmo tot nu toe niet veel op. De boete die Welzorg moet betalen, kan immers ook worden aangewend voor andere zaken, omdat het bedrag van de boete terugvloeit in de algemene middelen. Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie: “Ik vind de motie erg belangrijk omdat juist onze kwetsbare medemens de dupe is van de wanprestaties van Welzorg en het niet zo moet zijn, dat de gemeentelijke kas daar beter van wordt.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Welzorg moet de boete betalen omdat zij verwijtbaar wanpresteerde in 99 zaken, waar contractueel een boete van € 500 op staat. Welzorg is de nieuwe organisatie waar de gemeente  Amstelveen per 1 juli 2013, na een verplichte Europese aanbesteding, mee in zee is gegaan. Welzorg verstrekt hulpmiddelen zoals scootmobiels, rolstoelen, trapliften en woningaanpassingen. Vrij snel na 1 juli 2013 bleek, dat zij niet in staat is om de contractuele levertijden na te komen.

Koops: “Het is voor gedupeerden uitermate frustrerend om het verkeerde hulpmiddel geleverd te krijgen of om te laat geleverd te krijgen. Stel, je rolstoel heeft een lekke band. Dan moet Welzorg volgens het contract met de gemeente die band repareren binnen twee uur. Doen ze dat niet, dan zít je. Je kunt geen kant uit met je rolstoel. Dat frustreert enorm. Ik spreek mensen die al wel twintig keer met Welzorg hebben gebeld over hetzelfde hulpmiddel. Je wordt er helemaal gek van. De ANWB staat nog sneller op de stoep voor een auto. Eén mevrouw heeft bijvoorbeeld weken moeten wachten totdat haar lekke decubitiskussen werd vervangen. Dat kan gewoon niet. “

De ChristenUnie vraagt aan het college om de € 500,00 die de gemeente opstrijkt per incident, aan de gedupeerden te doen toekomen.  Koops: “Het gaat om 99 incidenten over de periode tot 24 maart 2014. Laat het geld naar de gedupeerden toevloeien.  En zoek ook uit of het voor toekomstige boetes ook kan.”

Koops was in het vorige college zelf verantwoordelijk als wethouder voor de verstrekking van hulpmiddelen. Van eind september 2013 tot eind januari 2014 werd Koops vanwege bevallingsverlof vervangen door wethouder Herbert Raat. Na terugkeer van haar verlof maakte zij korte metten met de wantoestanden bij Welzorg. Er kwam bij brief van 11 maart 2014 een verbeterplan en bij brief van 3 april 2014 werd de boete door haar opgelegd van € 49.500,00. Of het verbeterplan zoden aan de dijk heeft gezet, zal begin juni moeten blijken. Wel heeft Welzorg inmiddels erkend, dat de boete terecht is opgelegd. Wethouder Raat heeft inmiddels laten weten een onderzoek te starten naar de aanbesteding van het contract.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.