Bijgewerkt: 28 november 2021

CU-Amstelveen wil basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
10-11-2014

De ChristenUnie vindt, dat in een humane stad als Amstelveen niemand verstoken mag blijven van de meest basale voorzieningen als onderdak, kleding en voedsel (bed, bad en brood). Voor kwetsbare burgers, onder wie uitgeprocedeerde asielzoekers, zal daarom een vangnet geboden moeten worden. De ChristenUnie baseert zich op de uitspraak dd. 10 november 2014 van het Europees comité voor Sociale Rechten (onderdeel van de Raad van Europa). Hierin staat, dat Nederland ervoor moet zorgen, dat niemand in het land verstoken is van voedsel, kleding en onderdak. Dit houdt tevens in, dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet. Daar genoemde basale voorzieningen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen is niet het Rijk, maar zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de realisering ervan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Humaan beleid

De ChristenUnie zal bij het college aandringen op het ontwikkelen van humaan beleid ten aanzien van uitgeprocedeerde Amstelveense asielzoekers. De uitwerking kan gebeuren in samenspraak met de regiogemeenten, waaronder Amsterdam en de Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland. De belangrijkste uitgangspunten, die de ChristenUnie voor ogen staan, zijn een basisvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers, vergelijkbaar met de nachtopvang voor dak- en thuislozen en een broodvoorziening c.q. kostgeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS