Bijgewerkt: 8 december 2021

CU-Amstelveen wil eenvoudiger communicatie over de begroting

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
07-11-2013

De ChristenUnie-Amstelveen vindt, dat de communicatie over de begroting van de gemeente Amstelveen op een eenvoudiger en voor de burgers van Amstelveen begrijpbare wijze moet plaatsvinden. De fractie heeft bij de behandeling van de begroting 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2013 bij het college daarop aangedrongen.

“Het is belangrijk, dat juist in een tijd, dat het economisch moeilijk gaat, het voor de burgers klip en klaar duidelijk is, hoe het geld door de gemeente wordt besteed en wat de gemeente nog aan geld over heeft. Daarom vindt de ChristenUnie, dat de communicatie naar de burgers over de begroting op een eenvoudiger manier zou moeten plaatsvinden. Houdt de communicatie over de begroting eenvoudig!”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


“Er zijn veel ontwikkelingen op het financiële terrein. Economisch gaat het niet goed. Door de bezuinigingen door het Rijk, moeten ook de gemeenten verder bezuinigen. Daarnaast heeft Amstelveen een aan grote projecten op stapel staan, waaronder de overkapping van de A9, die een behoorlijk aanslag zullen betekenen op de reserves van de gemeente Amstelveen. Juist dan is het belangrijk, dat de financiële cijfers (begroting en algemene reserve) op een voor de doorsnee Amstelvener begrijpelijke wijze worden gecommuniceerd.”

Slechts een beperkt aantal mensen neemt het boekwerk van de Programmabegroting 2014 (174 pagina’s) volledig door. Ook de samenvatting in de vorm van de Financiële kerngegevens, bevat een groot aantal overzichten en tabellen die voor een niet-financieel deskundige moeilijk te doorgronden zijn.

De ChristenUnie vindt het belangrijk, dat de doorsnee Amstelvener op een eenvoudige wijze kan zien, waar het geld vandaan komt, waar het naar toe gaat en hoe groot het spaarpotje van Amstelveen is. De ChristenUnie vraagt daarom het college om nog eens goed na te denken over de wijze van communicatie van de belangrijkste cijfers uit de begroting en de ontwikkelingen in de algemene reserve.

Het moet eenvoudiger kunnen. Als aanzet voor een eenvoudiger presentatie, hebben wij bijgaand overzicht naar alle fracties en het college toegestuurd. Wij vragen aan het college om voor een volgende begroting na te gaan over een presentatie zoals bijgaand, gebruikt zou kunnen worden. Houdt het simpel!” aldus Bert de Pijper.


Opzet Begroting 2014 en Reservepositie 2014


begroting Amstelveen
* Dit bedrag betreft m.n. de algemene uitkering Rijk € 74.370.000; opbrengst gemeentelijke belas-tingen € 18.686.000 (voornamelijk OZB); rendement op beleggingen €  4.173.000 (dividend en rente op de reserves) en rente op eigen financieringsmiddelen en doorbelaste afschrijvingslasten  € 4.122.000.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.