Bijgewerkt: 26 mei 2024

CU-Amstelveen wil overleg met andere gemeenten over Eneco

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
24-09-2018

De ChristenUnie-Amstelveen heeft het voornemen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 26 september 2018 een motie 'Amstelveen, let op uw publieke zaak!' indienen. De motie zal worden ingediend bij de behandeling van het agendapunt 'Behouden of verkopen aandelen Eneco'.

'In de motie wordt het college opgeroepen om met andere gemeenten die ook Eneco-aandelen hebben, een overleg met Eneco te beginnen. Doel van dit overleg moet zijn om ervoor te zorgen dat een ongestoorde en stabiele energievoorziening, tegen een aanvaardbare prijs door Eneco, ook voor te toekomst gewaarborgd blijft. Tweede doel van het overleg is dat het programma van Eneco t.a.v. duurzame energie, wordt voortgezet. Nu de meeste gemeenten hun aandelen gaan verkopen, kunnen de gemeenten geen invloed meer uitoefenen via de aandeelhoudersvergadering van Eneco. Daarom is het belangrijk dat Amstelveen met andere gemeenten via een overleg met Eneco, die invloed moet kunnen blijven uitoefenen' - aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen spreekt tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 13 september 2018


'Tot nu toe is het overgrote deel van de aandelen van Eneco in handen van overheden, waaronder gemeenten. Ruim 90% van die aandeelhouders heeft aangegeven de aandelen te willen verkopen. Het gevolg daarvan is dat de invloed van gemeenten, waaronder Amstelveen, op het beleid van Eneco via de aandeelhoudersvergadering nagenoeg zal verdwijnen. Voor de gemeenten is het echter van belang dat een energiebedrijf als Eneco een ongestoorde energievoorziening met een kwalitatief hoog niveau, inclusief de inzet op een programma van een energietransitie naar duurzame energie, blijft waarborgen.

Om die reden dringt de ChristenUnie erop aan dat er een overlegplatform van de gemeenten komt om de publieke belangen van een goede energievoorziening door Eneco voor de inwoners van de gemeenten, waaronder die van Amstelveen, te behartigen. In de motie wordt het college gevraagd, om Amstelveen hierin het initiatief te laten nemen' - aldus Bert de Pijper.

In de motie vragen de partijen het college: om de voorgaande redenen, samen met andere gemeenten die hun aandelen (voorlopig) aanhouden, en mogelijk ook samen met de gemeenten die hun aandelen gaan verkopen, bij voorkeur onder verantwoordelijkheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), met Eneco een overleg te openen om het publieke belang van een stabiele energievoorziening door Eneco aan gemeenten en haar inwoners zeker te stellen.

Het publieke belang is nader te definiëren als: - een stabiele en ongestoorde energievoorziening door Eneco met een kwaliteit die is omschreven in door de gemeenten aangegeven kaders, tegen een aanvaardbare prijszetting; en - voortzetting van het programma van Eneco inzake de energietransitie naar duurzame energie, met kracht.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.