Bijgewerkt: 3 juli 2022

CU: Geen ontslagvergoeding voor directeur Jeugdzorg

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
02-09-2008

De ChristenUnie heeft kennis genomen van de aanwijzing die de Amsterdamse wethouder Asscher heeft gegeven aan Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, waar ook het Amstelveense bureau onder valt.

De aanwijzing is gegeven omdat de wethouder zich zorgen maakte of bij ondertoezichtstellingen de wettelijke termijn van vijf dagen wel wordt gehaald. Ook komt er nu een onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg naar de veiligheid van kinderen die onder toezicht staan. “Wij steunen de aanwijzing van de wethouder en het te starten onderzoek. Voor alles gaat het om de veiligheid van kwetsbare kinderen.”

Voorts is het ChristenUnie al lange tijd een doorn in het oog dat de werkdruk voor het gemotiveerde en goed opgeleide personeel zo hoog is. “Na de dood van de peuter Savanna in 2004 kwam het Rijk met een zogenaamd Deltaplan. Gezinsvoogden mochten maximaal vijftien kinderen onder zich hebben. Wij vragen ons af wanneer dat Deltaplan wordt doorgevoerd bij het Amstelveense bureau.

Wij hopen dat dit zeer binnenkort zal zijn en dat dit zal leiden tot verbetering van de zorg.” Verder heeft de ChristenUnie kennis genomen van het feit dat de omstreden directeur Wiel Janssen zijn functie zal neerleggen en dat op dit moment wordt onderhandeld over een afkoopsom. De ChristenUnie dringt aan om deze afkoopsom zoveel mogelijk te matigen.

“Wij zien geen reden om deze directeur met een grote som geld te laten vertrekken. Wij hebben begrepen dat er al jarenlang groeiende onvrede is onder het personeel en dat de financiën er slecht voorstaan. Deze directeur laat een grote chaos achter. Wij vinden het onacceptabel als deze directeur toch met een grote zak met geld vertrekt. Dat zou bovendien de nu toch al erbarmelijke financiële positie van Bureau Jeugdzorg nog meer verslechteren. Dat moet echt voorkomen worden.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.