Bijgewerkt: 3 december 2021

CU: Zorgplicht voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
18-06-2012

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het college vragen gesteld over de omvang van de zorgplicht voor uitgeprocedeerde asielzoekers die binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen verblijven. De Centrale Raad van Beroep heeft de afgelopen tijd een aantal uitspraken gedaan, waarbij die zorgplicht voor gemeenten nog eens duidelijk is bevestigd.

“De vraag is, wat de betekenis van deze rechterlijke uitspraken is voor de gemeente Amstelveen? Daar willen we een uitspraak van het college over “, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Gemeenten zijn verplicht om ook kwetsbare uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen en opvang te bieden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De Centrale Raad van Beroep heeft de afgelopen tijd dat nog eens bevestigd in een aantal uitspraken. De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter in zaken van sociale zekerheid.

“De consequentie van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep is, dat ook de gemeente Amstelveen, de verplichting heeft om voor kwetsbare personen, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, een sociaal en maatschappelijk vangnet te bieden, zodat deze mensen niet door de ondergrens van een menswaardig bestaan vallen. Dat kan zijn een verplichting om een woning aan te bieden, te zorgen voor maatschappelijke opvang, of het verstrekken van een inkomen in de vorm van bijstand.

Een aantal vergelijkbare, of grotere gemeenten zijn de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep al aan het bestuderen, of daaraan via nieuw beleid invulling aan het geven. Wij willen nu van het college weten, wat deze rechterlijke uitspraken betekenen voor de uitvoering van de WMO en de Wet werk en bijstand door de gemeente Amstelveen.”, aldus Bert de Pijper.

Ook wil de fractie van de ChristenUnie weten, wat de kosten van een nieuw beleid zijn en hoe een nieuw beleid zal worden bekendgemaakt aan de doelgroep van de uitgeprocedeerde asielzoekers die binnen de gemeentegrenzen van Amstelveen verblijven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS