Bijgewerkt: 28 februari 2024

CU: burgers net boven het minimuminkomen ontzien

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
26-10-2010

De ChristenUnie-Amstelveen kan zich goed vinden in het begrotingsvoorstel van het college, dat een grotere groep burgers dan alleen inwoners met een minimuminkomen worden ontzien in de Wmo. De inkomensgrens voor de periodebijdragen van de Wmo-voorziening hulp bij het huishouden en de individuele woon- en vervoersvoorzieningen wordt namelijk opgetrokken. Die grens wordt verhoogd naar € 20.370 euro per jaar en dat is maximaal 64% boven het minimuminkomen. 

De ChristenUnie vindt het zeer juist, dat niet alleen de minima volledig worden ontzien in de voorgenomen bezuinigingsvoorstellen van het college. Ook kwetsbare burgers die net boven het minimuminkomen verdienen, worden ontzien. Een prima gedachtegang volgens de ChristenUnie. Er zijn in Amstelveen momenteel zo’n 2500 burgers die in de Wmo gebruik maken van een hulp bij het huishouden of van een woon- of vervoersvoorziening. Het aantal burgers dat met de hier voorgestelde regeling erop vooruit zal gaan, zal ongeveer 350 zijn. Het gaat dan veelal om alleenstaande 65-plussers.

ChristenUnie-fractievoorzitter Bert de Pijper: “Van de gemeente begreep ik dat maar liefst 89% van de huidige Wmo-periodebijdragebetalers ouder is dan 65 jaar en daarvan is 85% alleenstaand. Door het voorstel zal een grote groep alleenstaande 65-plussers met een Wmo-indicatie erop vooruit gaan, naar verwachting zo’n 350 burgers. Immers, zij betalen nu een halve bijdrage en in het voorstel betalen zij net als burgers met een minimuminkomen géén eigen bijdrage.“

Dat zij erop vooruitgaan, vindt de ChristenUnie “opmerkelijk” in deze tijden van barre bezuinigingen. De Pijper: “Dat er moet worden bezuinigd, ook in de Wmo, staat buiten kijf. Het gaat erom hoe er wordt bezuinigd. Het uitgangspunt van de ChristenUnie is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat uitgangspunt zie je hier verwezenlijkt. De minima en de kwetsbaren die net boven minimagrens zitten, worden ontzien. Daar staan wij in ieder geval volledig achter.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.