Bijgewerkt: 6 december 2021

CU en OCA wil de sociale minima ontzien

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen en OCA
30-06-2013

De fracties van de ChristenUnie-Amstelveen en de Ouderencombinatie Amstelveen (OCA) zullen bij de behandeling van de Kadernota 2014 in de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2013 een motie indienen, waarbij van het college wordt gevraagd voordat tot nadere bezuinigingen wordt gekomen, met een richtinggevende notitie te komen op welke beleidsterreinen aanvullende bezuinigingen worden voorgesteld.

De ChristenUnie en OCA zijn daarbij van mening, dat aanvullende bezuinigingen in ieder geval niet ten koste zullen gaan van de sociale minimaregelingen. De minima en andere mensen aan de onderkant van de samenleving die het niet gemakkelijk hebben, zijn de afgelopen jaren al zwaar getroffen door alle bezuinigingen. Het is daarom noodzakelijk, dat deze mensen bij de nog komende bezuinigingen in 2014 en de jaren daarna worden ontzien, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van CU-Amstelveen


De komende jaren zal een groot aantal taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en welzijn die thans nog door het Rijk worden uitgevoerd door de gemeenten uitgevoerd gaan worden. Daar krijgen de gemeenten wel geld voor van het Rijk, maar veel minder geld dan dat nodig is om de taken goed te kunnen uitvoeren.

Dat betekent, dat de gemeenten de komende jaren er opnieuw voor staan om bezuinigingen door te voeren. Ook Amstelveen staat daarom voor de opgave om de komende jaren opnieuw te gaan bezuinigen. De fracties van de ChristenUnie en OCA zijn van mening, dat die nieuwe bezuinigingen niet ten koste van de sociale minimaregelingen mogen gaan. De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben de minima en de zwakkeren in de samenleving al onevenredig zwaar getroffen.

Daarom is het niet acceptabel, dat er op de bestaande regelingen voor de minima en de zwakkeren in de samenleving opnieuw bezuinigd gaat worden. De mensen aan de onderkant van de samenleving mogen niet getroffen worden door een stapeling van bezuinigingen.

“De ChristenUnie en de OCA vinden het daarom onaanvaardbaar, dat aanvullende bezuinigingen ten koste gaan van bestaande regelingen voor de minima en de zwakkeren in de samenleving. Om die reden vragen wij de gemeenteraad in een motie uit te spreken, dat in het geval mocht blijken, dat aanvullende bezuinigingen nodig zijn, het college in een richtinggevende notitie aan de gemeenteraad zal voorleggen op welke beleidsterreinen aanvullende bezuinigingen worden voorgesteld. De inzet van de ChristenUnie en de OCA zal dan zijn, dat die bezuinigingen niet ten koste zullen gaan van de sociale minimaregelingen”, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.