Bijgewerkt: 18 mei 2024

CU- en het CDA-Amstelveen willen de winkels zondagochtend dicht

Nieuws -> Politiek

Bron: CU- en CDA-Amstelveen
08-11-2016

De fracties van de ChristenUnie- en het CDA-Amstelveen zullen tijdens de gemeenteraadsvergadering van woensdag 9 november 2016 het amendement 'De zondagmorgen in Amstelveen' indienen. Het amendement beoogt het raadsvoorstel over de Winkeltijdenverordening 2016, zodanig te wijzigen, dat de winkels in Amstelveen niet open kunnen zijn tussen 06.00 uur ’s morgens en 22.00 ’s avonds, maar pas vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur. Het doel hiervan is om op de zondagmorgen de winkels in Amstelveen dicht te houden. “Om een aantal reden vinden we, dat de winkels in Amstelveen op zondagmorgen niet open zouden moeten zijn,” aldus de fracties van ChristenUnie- en CDA-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


De fracties zijn van mening, dat de winkels in Amstelveen op de zondagmorgen gesloten moeten blijven. “De mogelijkheid om winkels op zondagmorgen open te laten gaan, confronteert kleine ondernemers met oneerlijke concurrentie van grotere bedrijven die wel de organisatie en mogelijkheden hebben om op zondagmorgen open te zijn. Voorts hechten we eraan, dat er eerst een breed onderzoek onder ondernemers en consumenten in Amstelveen wordt gedaan, of er wel behoefte is aan ruimere openingstijden en wat de consequenties daarvan zijn voor werknemers, die werkzaam zijn in bedrijven die gebruik willen maken van de ruimere openingstijden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Gerard Hulsman, gemeenteraadslid van CDA-Amstelveen


Ook vinden we het zorgelijk, dat er bij verruiming van de openingstijden op zondagmorgen geen rustpunt meer is, waarop gezinsleden en bijv. sportteams elkaar kunnen ontmoeten en mensen die hechten aan de kerkgang hun diensten kunnen blijven bezoeken in de rust en stilte van de zondagmorgen. Tenslotte willen we nog wijzen op de aanzienlijke extra kosten voor extra beveiliging en beheer van het Stadshart Amstelveen, als het Stadshart ook op zondagmorgen open moet gaan. Wij vragen ons af, of deze extra kosten, wel opwegen tegen het openstellen van het Stadshart op de zondagmorgen,” aldus de fracties van ChristenUnie en CDA.

Bert de Pijper ChristenUnie-Amstelveen en Gerard Hulsman CDA-AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.