Bijgewerkt: 25 juli 2024

CU is tegen uitbreiding aantal koopzondagen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
19-11-2012

De ChristenUnie-Amstelveen vindt de verruiming van het aantal koopzondagen verspilling van gemeenschapsgeld. Het blijkt, dat deze uitbreiding van koopzondagen de gemeente een extra bedrag van éénmalig € 25.000  en ca. € 120.000 structureel per jaar gaat kosten om de handhaving en het beheer tijdens die extra koopzondagen goed te laten verlopen.

Het gaat hier om extra kosten die gemaakt moeten worden om vuilnis op te ruimen, ordehandhaving en parkeerbeheer in het Stadshart. Daar staan weliswaar extra inkomsten tegenover, maar het is nog maar de vraag, of die inkomsten reëel zijn. Wij vinden, dat dit uitgaven zijn die niet te verantwoorden zijn. Geld, dat op een heel wat betere manier besteed had kunnen worden. “Wij vinden dit verspilling van gemeenschapsgeld”, - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Bij de argumenten die de ChristenUnie al had tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen, namelijk de zondagsrust en de belangen van de kleine ondernemers, komt er nu ook nog een financieel argument bij om tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen te zijn.

“Wij vinden het belachelijk en volstrekt verwerpelijk, dat het college een bedrag van € 25.000  éénmalig en € 120.000 elk jaar wil gaan uitgeven, om de uitbreiding van het aantal koopzondagen te kunnen bekostigen. € 71.000 per jaar voor de extra handhaving van het parkeerbeleid gedurende extra koopzondagen, € 31.000 extra per jaar voor de handhaving van de openbare orde en € 19.000 per jaar om het vuilnis op te ruimen.

Daar tegenover worden in het raadsvoorstel weliswaar inkomsten genoemd, bijv. extra parkeergeld en op te leggen boetes, maar we moeten nog maar afwachten, of de inkomsten reëel blijken te zijn.

Dit is verspilling van geld, waar Amstelveen niet toe moet overgaan. Dit geld kan een veel betere bestemming krijgen; een bestemming voor doeleinden waar de Amstelveense bevolking echt mee is gediend. Ik ben hier oprecht ontstemd over.

Ik kan dit de Amstelveense kiezer niet uitleggen. Het zal duidelijk zijn, dat de ChristenUnie in de gemeenteraad tegen een verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen zal stemmen en niet akkoord zal gaan met de besteding van de hiervoor genoemde bedragen om de uitbreiding van het aantal koopzondagen mogelijk te maken”, - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.