Bijgewerkt: 5 maart 2024

CU levert een wethouder in de nieuwe coalitie

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
04-05-2010


Na vier jaar voor het eerst met 1 zetel in de gemeenteraad te zijn vertegenwoordigd heeft de ChristenUnie nu ook een wethouder in het College van B en W. Jacqueline Koops is afgelopen woensdag op 28 april 2010 door de gemeenteraad gekozen als wethouder voor de ChristenUnie. Zij zal zich de komende periode bezig houden met Jeugdzorg, Ouderenbeleid, Werk en Inkomen, Sociale Voorzieningen, Zorg en Volksgezondheid.

“Als wethouder ben ik zeer verheugd mij nu vanuit deze positie nog meer te kunnen inzetten voor deze aandachtsgebieden binnen mijn portefeuille omdat dit echte ChristenUnie punten zijn”, aldus de kersverse wethouder Jacqueline Koops, die in deze functie ook de belangen van OCA zal behartigen.

Koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Jacqueline Koops: 'Ik zie echt uit naar een collegiale, effectieve samenwerking met de wethouders van VVD, CDA en BBA, waarmee, ook persoonlijk, goede relaties zijn ontstaan. Zeker in tijden van economische teruggang is het werken met een hecht, solide team van groot belang'


De ChristenUnie hecht ook sterk aan een goede samenwerking binnen de raad zelf. De ChristenUnie zal zich ook deze raadsperiode weer actief gaan inzetten voor een sluitende aanpak ter bestrijding van armoede. De ChristenUnie staat voor sociaal beleid waarbij de minima worden ontzien, zeker in de periode van bezuinigingen die gaan komen.

Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Bert de Pijper, fractievoorzitter CU-Amstelveen: 'De ChristenUnie rekent op een vruchtbare dialoog en draagvlak binnen de raad voor de vele ingrijpende beslissingen die in tijden van bezuinigingen genomen dienen te worden '


Ook hecht de ChristenUnie aan een verbetering van de veiligheid in Amstelveen, overlast moet worden aangepakt. Verder moet het openbaar groen worden behouden en onderhouden. De Bovenkerkerpolder moet groen blijven! Tenslotte staat ook de ChristenUnie voor een beleid waarin de breedtesport weer centraal staat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.