Bijgewerkt: 28 juni 2022

CU neemt initiatief voor raadsonderzoek naar Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
30-04-2011

De ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 27 april 2011 aangekondigd samen met VVD, CDA, BBA en OCA het initiatief te nemen om een raadsonderzoek op te starten naar Cardanus. Het gaat dan om het beleid, dat door de gemeente is gevoerd in relatie tot Cardanus. Ook GroenLinks en de PvdA spraken zich vervolgens uit voor een raadsonderzoek.

Een raadsonderzoek is het zwaarste middel, dat de gemeenteraad kan inzetten om het gevoerde beleid van een college te kunnen controleren. Bij een raadsonderzoek kunnen mensen onder ede worden gehoord. Het zware middel - dat sinds 2002 bestaat - is nog nooit in de Amstelveense politiek door de gemeenteraad ingezet.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, raadslid en fractievoorzitter voor de ChristenUnie-Amstelveen


“De huidige situatie, waarin Cardanus is komen te verkeren, verdient de inzet van dit middel volledig”, aldus fractievoorzitter Bert de Pijper van de ChristenUnie. “Met stijgende verbazing hebben we de afgelopen maanden de ontwikkelingen rond Cardanus gevolgd. Hoe is het mogelijk, dat een organisatie in een zo korte tijd in een bestuurlijke en financiële chaos komt te verkeren. Het lijkt onmogelijk dat dit wordt veroorzaakt door enkele beleidswijzigingen, in gang gezet door een college dat er net een jaar zit.”

De Pijper vraagt zich af, hoe het zover heeft kunnen komen. “Er is toch een veel langere voorgeschiedenis, dan slechts het afgelopen jaar. Hoe zijn achtereenvolgende colleges van burgemeester en wethouders de afgelopen jaren omgegaan met Cardanus? En hoe functioneerde Cardanus? “ Ook wil De Pijper weten, wat hiervan te leren valt, niet alleen richting Cardanus, maar ook richting andere gesubsidieerde instellingen.

Bestuurlijk en financieel lijkt het een chaos bij Cardanus. In januari zijn zowel de bestuurder, als de Raad van Toezicht opgestapt, zonder een begroting 2011 achter te laten. De gemeente tracht Cardanus te helpen de financiële situatie in kaart te brengen, maar moet daar de grootste moeite voor doen.

Voor de gemeente is belangrijk, dat de uitvoerende taken die Cardanus voor de gemeente uitvoert, gegarandeerd voortgezet worden. “Het huidige college hanteert een zakelijke lijn en is niet van plan eventuele verliezen van Cardanus meteen bij te plussen”, zo deelde wethouder Koops mee tijdens de afgelopen raadsvergadering.

“Het is publiek geld en daar gaan we zorgvuldig mee om. Wij willen waar voor ons geld.” Cardanus ontvangt jaarlijks circa 5,5 miljoen subsidie van Amstelveen en bijna 1,5 miljoen van Aalsmeer en Uithoorn. De Pijper: “Via subsidies is afgelopen jaren veel gemeenschapsgeld naar Cardanus gegaan. Hoe is dat geld precies besteed? Om na te gaan, of hierin een juist beleid is gevoerd, willen wij een raadsonderzoek. De onderste steen moet boven.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.