Bijgewerkt: 28 november 2021

CU: tijdens ombouw van Amstelveenlijn is gevaar voor verkeersinfarct

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
16-11-2015

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 11 november 2015 bij de behandeling van het raadsvoorstel over de ombouw van de Amstelveenlijn, gewaarschuwd voor een verkeersinfarct in het centrum van Amstelveen tijdens de ombouwperiode. “Zowel in het spitsuur ’s morgens als ’s avonds zal het autoverkeer, dat normaal van de Beneluxbaan gebruik maakt, de werkzaamheden daar willen vermijden en verkiezen door het centrum van Amstelveen te rijden. Dit zal leiden tot een verkeersinfarct, wat we echter tot elke prijs moeten proberen te vermijden” -aldus Bert de Pijper, voorzitter van de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen hier op een archieffoto


De ChristenUnie stelt vast, dat de Beneluxbaan tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn twee jaar lang een bouwput zal worden. Bovendien zal het aantal rijstroken aan beide kanten worden teruggebracht van 2 naar 1. Inwoners uit het zuiden van Amstelveen en uit Uithoorn, die met de auto over de Beneluxbaan naar Amsterdam gaan, zullen deze route tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn willen mijden.

In het tijdelijke vervoersplan, vooral waar het gaat over het alternatieve OV, is heel weinig aandacht voor het autoverkeer en zeker niet voor het hiervoor genoemde probleem. Automobilisten die nu de Beneluxbaan gebruiken, zullen kiezen voor de route: Van de Hooplaan, Keizer Karelweg en Amsterdamseweg. Dit betekent, dat er groot gevaar bestaat, dat door de toename van het aantal auto’s het verkeer in het centrum van Amstelveen hopeloos zal vastlopen.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2015)

Impressie van de ongelijkvloerse kruising Sportlaan-Beneluxbaan (Halte Sportlaan)


“De wethouder, Jeroen Brandes (PvdA), leek tijdens de raadsvergadering het probleem niet serieus te nemen. De ChristenUnie wil voorkomen, dat het verkeer op de wegen in het centrum van Amstelveen dagelijks vast komt te staan. De ChristenUnie dringt er daarom bij de wethouder op aan om dit probleem serieus te nemen en nu al over flankerende maatregelen na te denken. Wij denken daarbij aan extra faciliteiten voor automobilisten om in plaats van de auto het openbaar vervoer te gebruiken en om in de communicatie, ook in samenwerking met de gemeente Uithoorn, alternatieve routes te noemen, die het centrum van Amstelveen vermijden. Het is verstandig om hier nu al over na te denken”, -aldus Bert de Pijper.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS