Bijgewerkt: 6 december 2021

CU vragen College Amstelveen om maatregelen nemen in Poortwachter

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
12-01-2012

ChristenUnie-Amstelveen stelt haar schriftelijke vragen aan het College B en W van Amstelveen:

Zwaar verkeersongeval tussen metro en bus bij station Poortwachter op de avond van 7 januari 2012

Geacht college,

Op de avond van zaterdag 7 januari 2012 heeft in de nabijheid van Poortwachter zich een zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een lijnbus van Connexxion (lijn 174) en een sneltram van lijn 51 zijn daar op een kruising met elkaar in botsing gekomen. Bij dit ongeluk is helaas een 25-jarige vrouw uit Mijdrecht om het leven gekomen.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen tijdens een raadsvergadering


Allereerst constateert de ChristenUnie, dat dit een dramatisch ongeluk is met zwaar persoonlijk leed voor de nabestaanden voor de vrouw die bij dit ongeval is overleden en degenen die bij dit ongeval gewond zijn geraakt. Ongetwijfeld zal het ongeluk ook een grote impact hebben gehad op de mensen die in de bus en in de metro zaten, de direct omwonenden en de hulpverleners.

Daarbij komt ook nog, dat de overgang met het spoor van de sneltram bekend staat als een zeer gevaarlijk punt. Bewoners zijn beducht om met fiets of auto de kruising te passeren. De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college.

-Kan het college als het onderzoek naar de oorzaak van dit ongeluk is afgerond, de raad hierover informeren?

-Het kruispunt wordt door omwonenden verkeerstechnisch als een “drama” aangemerkt. Ziet het college mogelijkheden om deze kruising veiliger te maken?

-Zou het aanbrengen van slagbomen een oplossing voor deze gevaarlijke kruising die midden in een woonwijk ligt, kunnen bieden?

-De Amstelveense afdeling van Veilig Verkeer Nederland pleit voor een verplaatsing van metrostations naar een plaats voor een kruising in plaats van na een kruising. Kan dit voor de verkeerssituatie bij Poortwachter een oplossing bieden?

-Worden ook kruisingen, waarbij het gaat om kruisend verkeer van enerzijds fietsers, auto’s bussen enz. en anderzijds alleen sneltrams meegenomen in de Verkeersveiligheidsmonitor?

-Welke acties gaat het college ondernemen om de veiligheidssituatie bij het kruispunt waar dit ongeval heeft plaatsgevonden te verbeteren.?

Namens de fractie van de ChristenUnie-Amstelveen, Bert de Pijper


'Seinlichten werken niet naar behoren'

In het Amstelveens Nieuwsblad reageert de heer D. Mulders, een bewoner nabij Kromoord, heeft de afgelopen jaren een aantal keren het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf gewaarschuwd voor de zeer slecht werkende seinlichten op de kruising Poortwachter/De Uitvlugt.

„Ik was hier al jaren bang voor." Bij het noodlottige ongeval tussen Connexxion-bus 174 en tram 51 aan Poortwachter overleed afgelopen zaterdag een 25-jarige Mijdrechtse vrouw. „Heel veel ouders lopen dagelijks met pijn in het hart over dit en het honderd meter verderop liggende kruispunt om hun kinderen naar één van de drie basisscholen De Pionier, de Willem Alexanderschool, of De Cirkel te brengen.

De seinlichten werken al jaren niet naar behoren," aldus de betreffende bewoner. „Twee keer heeft de technische dienst van het GVB melding gemaakt van mijn (telefonische) klacht. Ik heb echter niet het idee, dat er daadwerkelijk ooit iets aan de situatie is gedaan." „Ik spreek namens velen als ik zeg, dat we eigenlijk zaten te wachten tot zoiets vreselijks zou gebeuren, hoewel het natuurlijk niks wil zeggen over de oorzaak van dit ongeval."Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.