Bijgewerkt: 5 december 2022

CU wil hoofdelijke stemming over koopzondagen

Nieuws -> Politiek

Bron: CU-Amstelveen
10-12-2012

De ChristenUnie zal komende woensdag 12 december 2012 in de gemeenteraad vergadering een hoofdelijke stemming vragen over het raadsvoorstel van de uitbreiding van het aantal koopzondagen.

Een hoofdelijke stemming houdt in, dat niet per fractie van een politieke partij wordt gestemd, maar dat ieder van de 37 leden van de gemeenteraad zich een eigen overtuiging moet vormen, of hij/zij voor of tegen een uitbreiding van het aantal koopzondagen is.

De fractie van de ChristenUnie vindt, dat ieder gemeenteraadslid kleur moet bekennen in dit onderwerp, dat de Amstelveense samenleving verdeeld houdt, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Het zal duidelijk zijn, dat de ChristenUnie tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen was en is. Dit raadsvoorstel is slecht voor de kleine ondernemers, slecht voor de bewoners van het Stadshart en de wijken rond het Stadshart en is slecht voor de gewone Amstelvener die gemeenschapsgeld verspild ziet worden door een uitbreiding van het aantal  koopzondagen, waarvan het overigens nog maar de vraag is, wat het rendement van die uitbreiding zal zijn. 

De ChristenUnie is principieel tegen koopzondagen, omdat de zondag, de dag is als noodzakelijke rustdag in deze hectische economie. Een dag waarop de economie op een rustiger niveau komt en die met name gebruikt kan worden voor het besteden van tijd met het gezin, familie en vrienden en andere dierbaren en eventueel met kerkgang.

Ook is de ChristenUnie uit sociaaleconomische overwegingen tegen de uitbreiding van koopzondagen. De kleine ondernemers worden hier namelijk de dupe van. Kleine ondernemers moeten dezelfde kansen krijgen als grotere ondernemers.

De toegestane openingstijden moeten voor beiden gelijk blijven, hetgeen impliceert, dat kleinere ondernemers niet gedwongen moeten worden hun bedrijf zeven dagen per week open te houden. “De ChristenUnie strijdt tegen de oneerlijke concurrentie die hierdoor dreigt te gaan ontstaan voor de kleine ondernemers en komt daarom voor hen op”, aldus Bert de Pijper.

Voorts is gebleken, dat de bewoners van het Stadshart en de wijken rond het Stadshart fel tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen zijn. Bezoek in het weekend, wordt voor hen onmogelijk gemaakt, door het drukke parkeren voor hun deur.

Tenslotte is de uitbreiding van koopzondagen slecht voor Amstelveen. Geld van de gemeenschap van Amstelveen, ongeveer € 120.000,- wordt verspild aan uitgaven die niet te  verantwoorden zijn, waarbij het nog maar de vraag is, of de inkomsten die daar tegenover zouden staan, reëel blijken te zijn. De ChristenUnie vindt, dat dit geld moet worden bestemd voor doeleinden, waar de Amstelveense bevolking echt mee is gediend.

Ik roep daarom alle gemeenteraadsleden in de raadsvergadering van 12 december dringend op tegen de uitbreiding van het aantal koopzondagen te stemmen. Dit voorstel is slecht voor Amstelveen en slecht voor de Amstelveners, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.