Bijgewerkt: 8 december 2021

CU wil particulier onderhoud van openbaar groen mogelijk maken

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
18-06-2013

Veel bewoners hebben de wens om het openbaar groen rond hun huis te onderhouden. Een paar voorjaarsbloeiers, of mooie lavendel planten in plaats van het standaard gemeentegroen. De drempel om een stukje grond te kopen is vaak te hoog, maar de wens om er iets moois van te mogen maken is wel aanwezig.

Hoefakker Amstelveen
(Foto ChristenUnie-Amstelveen - 2012)

Martijs Hoefakker, burgerlid van de ChristenUnie-Amstelveen


De ChristenUnie-Amstelveen is van mening, dat particulier onderhoud van openbaar groen een verrijking zou zijn voor de uitstraling van het openbaar groen in Amstelveen. “Bewoners beleven er plezier aan, het leidt tot cohesie in de buurt, betrokkenheid bij de leefomgeving en er komt kleur in de straten”, aldus Martijs Hoefakker, burgerlid van de ChristenUnie.

Binnen het groenstructuurplan van de Gemeente Amstelveen is er qua openbaar groen onderscheid gemaakt in drie statusniveaus. Bovenwijks groen en wijkgroen vormen samen de hoofdgroenstructuur. De ChristenUnie is van mening, dat deze hoofdgroenstructuur in beheer moet blijven bij de Gemeente.

Naast het bovenwijks groen en wijkgroen is er het niveau ‘overig groen’. In het groenstructuurplan is hier het volgende over opgenomen: Het overig groen valt buiten de hoofdgroenstructuur. Veel straatbeplanting en kleinere plantsoenen en groenstroken vallen onder deze categorie. Deze grond kan onder voorwaarden verkocht worden.

De ChristenUnie is van mening, dat het een verrijking zou zijn voor Amstelveen als de mogelijkheid om ‘overig groen’ te kopen wordt uitgebreid met de mogelijkheid dit te beheren. Dit kan relatief eenvoudig geregeld worden door middel van een standaard beheerovereenkomst waarin randvoorwaarden, rechten en plichten worden afgesproken.

Op die manier is een bewoner er zeker van dat eigen aanplant niet wordt verwijderd door de onderhoudsaannemer. De fractie van de ChristenUnie heeft wethouder John Levie (BBA) gevraagd dit in beleid mogelijk te maken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.