Bijgewerkt: 6 december 2021

CU zorgt voor AED's in alle wijkcentra van Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
18-06-2012

Op 10 november 2010 is een op initiatief van de ChristenUnie-Amstelveen ingediende motie 'AED’s in Amstelveen' door de gemeenteraad unaniem aangenomen. In deze motie werd het college gevraagd te onderzoeken, of in Amstelveense wijkcentra AED’s (automatische externe defibrillatoren) geplaatst zouden kunnen worden.

aed Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2011)

Wethouder Jacqueline Koops (CU) (l) onthult samen met beheerder Trudy van Schaick in wijkcentrum Westend een AED (automatische externe defibrillator), waarmee in geval van een hartstilstand kan worden gereanimeerd


Onlangs zijn ook in de laatste wijkcentra de AED’s geplaatst. “Voor bezoekers van de wijkcentra is dit een belangrijke voorziening. Als iemand in een wijkcentrum een hartstilstand mocht krijgen kan er direct worden ingegrepen, “aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie”.

Bij de begrotingsbehandeling in november 2010 heeft de gemeenteraad unaniem de op initiatief van de ChristenUnie ingediende motie AED’s in Amstelveen aangenomen. In Amstelveen waren er al bijna 70 AED’s in publiek toegankelijke ruimten geplaatst. Het merendeel was door winkeliers en verenigingen op eigen initiatief geplaatst.

Een goede spreiding van AED’s binnen de gemeente is echter belangrijk en daarom nam de fractie van de ChristenUnie het initiatief voor een motie, waarin het college werd verzocht te onderzoeken of plaatsing van AED’s ook in wijkcentra mogelijk is.

de Pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


Thans zijn in alle wijkcentra van Amstelveen AED’s geplaatst. Beheerders en vrijwilligers van de wijkcentra hebben een training gekregen. Zij weten nu hoe zij het apparaat moeten gebruiken. In de wijkcentra is daardoor gedurende de openingstijden personeel aanwezig dat in voorkomende gevallen de AED’s deskundig kan bedienen.

Sinds de komst van AED’s op openbare plaatsen is de kans om te overleven na een hartstilstand verdubbeld en dit percentage neemt nog steeds toe. Daarmee is volgens Bert de Pijper een maatregel genomen, die belangrijk is voor de volksgezondheid in Amstelveen. “Problemen met het hart komen meestal onverwacht en dan is het zo belangrijk, dat er onmiddellijk kan worden ingegrepen. De eerste zes minuten zijn immers van levensbelang.

Daarom zijn wij blij, dat dit initiatief van de ChristenUnie thans door het college volledig is uitgevoerd. Een AED op de plaats, waar mensen komen is van levensbelang, juist voor die persoon die onverwacht met een hartprobleem wordt geconfronteerd”.

AED?

Een automatische externe defibrillator, of AED is een draagbaar elektronisch apparaat, dat automatisch diagnoseert de potentieel levensbedreigende hartritmestoornissen van een patiënt en is in staat om hen te behandelen door middel van defibrillatie.

Door de toepassing van elektrische defibrillatie therapie stopt de aritmie (Hartritmestoornis is een term voor een grote en heterogene groep van gebeurtenissen, waarin sprake is van abnormale elektrische activiteit in het hart. De hartslag kan te snel, of te langzaam, regelmatig of onregelmatig zijn), waardoor het effectieve ritme van het hart wordt hersteld.

De eerste AED werd oorspronkelijk ontworpen en gemaakt door de Amerikaanse biomedisch ingenieur Joshua L. Koelker en Italiaanse medische professional Jordan M. Blondino om defibrillatie toe te staan op gemeenschappelijke openbare plaatsen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.