Bijgewerkt: 7 december 2023

Campagne gestart om gehoorschade tijdens dansfeesten te voorkomen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid / RIVM
19-10-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), Duncan Stutterheim (CEO van SFX Europe), DJ Oliver Heldens, Berend Schans (VNPF) en Hans Ligtermoet (VVEM) hebben samen de campagne 'I love my ears' ('Ik hou mijn oren') gestart. De campagne is bedoeld om uitgaanspubliek te waarschuwen voor de risico’s op gehoorschade door harde muziek. En uit te leggen, wat mensen kunnen doen om hun oren goed te beschermen, zodat ze een leven lang kunnen genieten van hun favoriete muziek. De start vond plaats tijdens het Amsterdam Dance Event.

Van Rijn: “Door je oren goed te beschermen kun je een leven lang genieten van muziek. Dat willen we duidelijk maken aan iedereen die geniet van festivals, concerten en feesten. Het volume daar wordt teruggedraaid naar een niveau, dat veilig is met oordoppen. Dus doe die doppen in!”

Gehoorschade door muziek groeiend probleem

Van 810.500 Nederlanders is bij de huisarts bekend, dat zij problemen hebben met hun gehoor. Dat blijkt uit onderzoek (pdf 47 pagina’s) van het RIVM. Daaruit blijken ook signalen, dat gehoorschade door harde muziek onder jongeren een groeiend probleem is. Tot 60% van jongeren die mee hebben gedaan aan een zelftest geven aan, dat ze weleens een piep horen na het uitgaan. Een deel heeft die piep zelfs permanent. Dat wijst op een onherstelbare gehoorbeschadiging.

Ilovemyears.nl

De campagne is tot stand gekomen in samenwerking tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de organisatoren van muziekevenementen en poppodia, de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). Met deze partijen heeft staatssecretaris Van Rijn een convenant gesloten om het volume terug te draaien tot een niveau, dat veilig is met gebruik van de juiste oorbescherming.

Daarnaast moet die oorbescherming betaalbaar beschikbaar zijn bij concerten en muziekevenementen en moeten bezoekers actief worden voorgelicht over, hoe zij zonder schade kunnen genieten van muziek. Die actieve voorlichting start met de nieuwe campagne. Voor elke muzieksoort is een passend beeld beschikbaar in de campagne dat zichtbaar zal zijn op muziekevenementen. Van dance tot Nederlandstalige muziek tot reggae en metal.

Cijfers gehoorschade en geluidsblootstelling onvoldoende (samenvatting van het RIVM rapport):

Harde muziek in discotheken, tijdens concerten en via koptelefoons kan, net als lawaai op het werk, blijvende gehoorschade veroorzaken. Het gaat daarbij om minder goed horen, doofheid en blijvend oorsuizen (tinnitus). Er zijn aanwijzingen, dat vooral jongeren steeds vaker en op jongere leeftijd worden blootgesteld aan een hoeveelheid geluid die een risico kan vormen. Door het gebrek aan harde gegevens is niet bekend, hoe vaak gehoorschade precies voorkomt en of het toeneemt. Blootstelling op jonge leeftijd kan onomkeerbare gehoorschade veroorzaken die mogelijk pas op latere leeftijd aan het licht komt.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia-Amstelveenweb.com - 2014)

De doorsnede van het menselijke oor


Voor Nederland ontbreken metingen van blootstelling aan lawaai (in decibellen) en gehoorverlies (audiometrie) over een langere periode. De huidige aanwijzingen zijn gebaseerd op gegevens over blootstelling aan muziek en over gehoorproblemen. Deze zijn ontleend aan vragenlijsten onder jongeren en registraties in de gezondheidszorg. Uit de beschikbare gegevens is niet te ontlenen, welke bronnen gehoorproblemen veroorzaken. Wel blijkt uit de vragenlijsten, dat zowel de omvang van geluidsblootstelling, als de frequentie van oorsuizen na een bezoek aan een muziekevenement hoog is. Oorsuizen is, ook als het tijdelijk is, vaak een eerste indicatie van gehoorschade. Aanbevolen wordt meer inzicht te krijgen in de individuele blootstelling bij jongeren, bronnen van hard geluid, en welke geluidniveaus gehoorschade veroorzaken.

Het betrouwbaarste onderzoek naar een trend in de tijd is een Amerikaanse studie, waaruit blijkt dat het gehoor bij jongeren van 12 tot en met 19 jaar tussen 1988 en 2006 duidelijk is verslechterd, vermoedelijk door hogere muziekblootstelling. Andere aanwijzingen voor een toegenomen blootstelling aan harde muziek zijn, dat muziek makkelijker beschikbaar is door de opkomst van de MP3-speler, en de beleving daarvan ('de bas moet je voelen') veranderd is. Verder is het gebruik van koptelefoons toegenomen en is muziekapparatuur technisch verbeterd, waardoor het geluid harder kan staan, zonder dat het vervormd raakt. Door gehoorschade hebben mensen een slechtere kwaliteit van leven, beperkingen in het sociaal verkeer en een lagere arbeidsparticipatie. Kijk ook rond op de website: http://ilovemyears.nl/

Doofheid is een progressief verlies van het vermogen om hoge frequenties te kunnen horen bij hogere leeftijd. Het is genoemd als presbyacusis. Deze begint in de vroege volwassenheid, maar meestal niet hinderlijk tijdens gesprekken. Hoewel het proces is genetisch variabel, het is een normale gebeurtenis gelijktijdig met het ouder worden en is verschillend van het gehoorverlies, die veroorzaakt is door blootstelling aan lawaai, giftige stoffen, of ziekteverwekkers.

Presbyacusis?

Presbycusis (ook wel gespeld als presbyacusis, van het Grieks presbys 'oudere' + akousis 'horen', of leeftijdsgebonden gehoorverlies, is het cumulatieve effect van de vergrijzing op het gehoor. Het is een progressieve bilaterale symmetrische leeftijdsgebonden perceptief gehoorverlies, dus wezenlijk anders dan het gehoorverlies in een disco, of een dance event, waar soms enorm hoge decibellen plus de veel te harde basdreun met fysiek geweld het gehoor van de aanwezigen zonder gehoorbescherming helemaal kapot maken. Test uw gehoor online bij Hoorscan.

Hier zijn de gemiddelde decibel ratings van een aantal bekende geluiden:

-Het zoemen van een koelkast                      45 decibel

-Normaal gesprek                                          60 decibel

-Lawaai van druk stadsverkeer                     85 decibel

-Motorfiets                                                    95 decibel

-Een MP3-speler op maximaal volume        105 decibel

-Sirenes van ambulance, politie                   120 decibel

-Voetzoekers en vuurwapens                        150 decibel

-Lancering raket                                            200 decibelAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.