Bijgewerkt: 2 december 2021

Carmenlaan, goede gronden om te bouwen!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-04-2013

De gemeente heeft nog altijd geen plannen voor de braakliggende gronden aan de Carmenlaan. Hoewel het college sociale woningbouw beloofde aan de bewoners, zich daarna bedacht om meer geld te kunnen maken door de bouw van een hoogwaardig vervoersknooppunt op deze plek te realiseren, heeft dit alles tot nu toe niets opgeleverd.

SP-Amstelveen fractievoorzitter Joep van Erp: “Deze besluiteloosheid heeft er toe geleid, dat de gemeente deze gronden moet afwaarderen tot €5,- per m². Dit stuk grond in het centrum van Amstelveen staat nu dus in de boeken als weiland. Waarom wordt hier niet gebouwd? Er zijn voldoende reden op te noemen om snel met plannen te komen en op dit stuk grond de sociale huurwoningen te bouwen“


Grotere kaart weergeven De Carmenlaan in Amstelveen

Omdat:

-Destijds het college de bewoners heeft beloofd de sociale huurwoningen terug te bouwen welke gesloopt zijn in 2007.

-De plannen voor een HOV-knooppunt definitief niet doorgaan.

-Door de afwaardering deze huizen goedkoper gebouwd kunnen worden.

-De tijd, dat mensen op een wachtlijst staan voor een sociale huurwoning nog altijd 11 jaar, of meer zijn.

-Door de crisis veel bouwvakkers werkeloos zijn, of worden gemaakt.

-Daarom het college deze gelegenheid om een deel van deze mensen aan het werk te houden niet voorbij mag laten gaan.

De SP zal het college vragen om nu snel met plannen te komen om de beloofde sociale huurwoning aan de Carmenlaan te gaan bouwen. Dit doen we adhv de motie ”Goede gronden om te bouwen” die de SP op woensdag 24 april 2013 zal indienen tijdens de raadsvergadering.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS