Bijgewerkt: 25 juni 2024

ChristenUnie-Amstelveen dient motie in 'Genoeg is Genoeg'

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
18-04-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 20 april 2016 een motie indienen met als titel: 'Genoeg is Genoeg'. Doel van de motie is om de kosten van de aanleg van het zwembad aan de Poel niet verder op te laten lopen.“We hebben als gemeenteraad de verantwoordelijkheid om de kosten van de aanleg van het zwembad aan de Poel niet uit de hand te laten lopen. Wat de ChristenUnie betreft, is het nu echt genoeg. De ChristenUnie was toch al niet blij met dit geldverslindende project. Óf het zwembad moet voor het huidig begrote bedrag worden aangelegd, óf de “stekker moet uit dit project worden getrokken”. Dat betekent, dat er niet verder wordt gegaan met de aanleg van dit zwembad, waar overigens maar maximaal 25 personen tegelijk in kunnen zwemmen” aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen vertelt over zijn mening, wat het zwembad aan de Poel betreft


“De ChristenUnie is er een voorstander van, dat Amstelveen een solide, transparant en verstandig financieel beleid voert. De aanleg van dit zwembad lijkt echter steeds meer een financieel bodemloze put te worden. Daar moeten we met elkaar een eind aan maken. Of we kunnen het zwembad aanleggen voor het huidig begrote bedrag, of we moeten met elkaar verstandig zijn en afzien van de aanleg van dit zwembad.

Daarbij komt ook nog, dat het de bedoeling was dat er een “stadsstrand” zou komen voor Amstelveners om te kunnen recreëren aan en in de Poel. De kwaliteit van het water van de Poel maakt dat helaas onmogelijk. Het gevolg daarvan is, dat het plan van een stadsstrand is verworden tot de aanleg van een ponton met zwembad, waar- in maximaal 25 personen tegelijk kunnen zwemmen. De ChristenUnie stond positief tegenover het plan stond om de mogelijkheden voor een stadsstrand te onderzoeken, maar de ChristenUnie is vanaf het begin tegen dit slechte alternatief geweest; onder meer door de hoge kosten ( € 755.000,-) die voor dit project al waren vrijgemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het is een pittoresk locatie aan de Poel in Amstelveen, waar het peperdure zwembad zou komen


Helaas moeten we constateren, dat de kosten nu al veel hoger uitvallen dan deze € 755.000,-, door de extra maatregelen die nodig zijn om de pontononderdelen op hun plek te kunnen krijgen, aanvullend geluidsonderzoek en de hoger uitgevallen kosten voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Ook heeft de Raad van State de aanleg van het zwembad voorlopig stil gelegd, omdat onduidelijk is, of de regels uit de Flora en Faunawet wel goed zijn toegepast. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” zegt het spreekwoord. Daarom moet het wat de ChristenUnie betreft, of voor het huidig begrote bedrag, of helemaal niet.” aldus Bert de Pijper fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.