Bijgewerkt: 3 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen heeft grote twijfels over de subsidie voor Amity

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
15-03-2018

Op woensdag 15 maart 2018 is door de commissie Burgers en Samenleving het agendaverzoek van de ChristenUnie over de gerezen twijfels van de toegekende subsidie van € 1,25 miljoen door Amstelveen aan Amity International School (Amity) besproken. Amity is een internationale school die gevestigd wordt in het voormalige Van Leergebouw aan de Amsterdamseweg. Al eerder had de ChristenUnie aan het college vragen gesteld over de subsidie aan Amity. De antwoorden van het college op de door de ChristenUnie gestelde vragen, werden enkele uren voor de vergadering van de commissie aan de leden van de gemeenteraad toegestuurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen


'Nadat de door de ChristenUnie gestelde schriftelijke vragen over de subsidie aan Amity in de publiciteit waren gekomen, hebben we veel vragen uit de samenleving gekregen over deze subsidie. Alle opmerkingen hadden de ondertoon van “dit kan toch niet waar zijn”. Voor ons was dat aanleiding om de verstrekking van deze subsidie zeer kritisch te gaan volgen' - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Amity is een internationale school die onderwijs aanbiedt voor kinderen van expats met hogere inkomens. De subsidie is door de gemeente weliswaar toegekend, maar het eerste subsidiebedrag zal pas worden betaald als Amity aan alle voorwaarden heeft voldaan. Eén van de voorwaarden is dat de school daadwerkelijk van start moet zijn gegaan. Uit informatie van wethouder Veeningen blijkt nu dat de school na de voorjaarsvakantie van start is gegaan. Er zijn op dit moment tussen de vijf en tien leerlingen die onderwijs krijgen. Van uit de gemeenten Amsterdam en Amstelveen vindt nu een diepgaand onderzoek plaats of aan alle voorwaarden is voldaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De locatie van de Amity International School Amsterdam in Amstelveen aan de Amsterdamseweg 204


'De ChristenUnie heeft aangegeven dat eerst de gemeenteraad moet worden geïnformeerd, voordat er daadwerkelijk subsidie aan Amity wordt betaald. Wat ons betreft wordt er “geen cent” subsidie aan Amity betaald, voordat echt duidelijk is dat aan alle subsidievoorwaarden is voldaan. Er is in de regio Amstelland een tekort aan onderwijsplaatsen voor kinderen van expats, maar we horen ook geluiden dat steeds meer kinderen van expats kiezen voor een school van het reguliere basisonderwijs. Deze kinderen kunnen op school goed functioneren met goede afwisseling van Nederlands en Engels in de lessen. Waarom dan toch een zo groot subsidiebedrag om een dure internationale school als Amity binnen te halen. Wat de ChristenUnie-Amstelveen betreft, had de subsidie van Amity beter gebruikt kunnen worden om de salarissen van leraren uit het reguliere onderwijs te verhogen. De ChristenUnie blijft daarom de verlening van de subsidie aan Amity zeer kritisch volgen' - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS