Bijgewerkt: 5 december 2022

ChristenUnie-Amstelveen is kritisch over de subsidie aan de Amity International School

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
08-02-2018

De ChristenUnie-Amstelveen heeft aan het College van B en W schriftelijke vragen gesteld over de subsidie van ca. € 1,5 miljoen voor de nieuwe internationale school die zich in Amstelveen gaat vestigen, de Amity International School Amsterdam. De ChristenUnie stelt de vragen n.a.v. een artikel van onderzoeksjournalisten van 'Follow the money'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen'Uit het artikel blijkt, dat de subsidie van ca. € 1,5 miljoen een onderdeel is van afspraken van het Rijk, Amsterdam en Amstelveen in een poging om Amity naar Nederland te krijgen om ook in Nederland in de regio Amsterdam een vestiging van die internationale school tot stand te brengen. Het artikel roept voor de ChristenUnie een aantal kritische vragen op. De belangrijkste vragen zijn over de relatie tussen het ter beschikking stellen van dit omvangrijke bedrag aan subsidie en de realisering van het doel van de subsidie, namelijk een goed functionerende internationale school tot stand te brengen die een goede aanvulling is voor bestaande onderwijsvoorzieningen in Amstelveen' - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het op dit moment (8 januari 2018) leegstaande gebouw van de Amity International School Amsterdam in Amstelveen aan de Amsterdamseweg 204In het artikel van Follow the money gaat het om een onderzoek naar de besteding door gemeenten van gelden aan het internationaal onderwijs. Als voorbeeld wordt beschreven de totstandkoming van de subsidie aan de Amity International School die in het voormalige gebouw Van Leer-gebouw aan de Amsterdamseweg wordt gevestigd. Amsterdam en Amstelveen geven samen € 2,5 miljoen aan deze school. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gang van zaken rond de totstandkoming van deze school.

'De ChristenUnie heeft een aantal vragen rond de subsidieverlening. Wij vragen ons af, of er een goede kosten-batenanalyse van de vestiging van Amity in Amstelveen is gemaakt en of Amstelveen hierbij betrokken is? Is het juist, dat 14 docenten al aan het begin van het schoolseizoen zijn aangenomen, en nu de school nog steeds niet van start is gegaan, werkloos thuis zitten? Welke actuele verwachtingen heeft het college over de datum dat de school daadwerkelijk van start kan gaan?

Welke actie gaat het college ondernemen als de inschrijving van leerlingen uitblijft en de school onverhoopt niet open gaat; is de subsidie dan nog terug te draaien? Had de subsidie voor Amity niet beter ingezet kunnen worden voor het reguliere onderwijs in Amstelveen, bijvoorbeeld om het vestigingsbeleid voor leraren die werkzaam willen zijn op scholen in Amstelveen, te verbeteren? - aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.