Bijgewerkt: 8 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen is tegen trouwen op zondag

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
11-11-2013

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen heeft in de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2013 bij de behandeling van de tarievennota aangegeven het niet eens te zijn met de mogelijkheid, dat in Amstelveen er op zondag getrouwd kan worden.

“Wij hebben in het verslag van de gemeenteraadsvergadering laten vastleggen, dat de ChristenUnie het onjuist vindt, dat er een tarief wordt vastgesteld voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk op zondag.”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie.

trouwzaal Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Trouwzaal in het raadhuis van de gemeente Amstelveen


“De ChristenUnie vindt het een verkeerde zaak, dat het sinds enkele jaren in Amstelveen  mogelijk is, dat burgerlijke huwelijken ook op zondag gesloten kunnen worden. Om die reden maakt de ChristenUnie elk jaar bij de behandeling van de tarievennota in de gemeenteraad een voorbehoud, dat de fractie het er niet mee eens is, dat er een tarief wordt vastgesteld voor het trouwen op zondag.

De zondag is een rustdag, een dag die met name gebruikt kan worden voor het besteden van tijd met het gezin, familie, vrienden en andere dierbaren, ontspanning en eventueel met de kerkgang. Wat ons betreft is de overheid voor de overige zes dagen in de week beschikbaar voor het sluiten van burgerlijke huwelijken, maar is de zondag een dag, waarbij het gemeentehuis ook voor het sluiten van burgerlijke huwelijken gesloten zou moeten zijn.

Daarbij komt ook nog, dat het vastgestelde tarief voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk extra hoog is, in verband met alle extra kosten die gemaakt moeten worden, om het gemeentehuis, maar ook de andere trouwlocaties, hiervoor op zondag open te laten zijn.

Wij pleiten er voor, dat uit respect voor de zondag, het gemeentehuis en de andere trouwlocaties die dag gesloten blijven. De ChristenUnie is tegen het sluiten van burgerlijke huwelijken op zondag. De overige zes dagen in de week bieden voldoende mogelijkheden om huwelijken te kunnen sluiten”, aldus Bert de Pijper, fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.