Bijgewerkt: 30 november 2021

ChristenUnie-Amstelveen is voor de zondagsrust

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
22-12-2011

De ChristenUnie-Amstelveen is tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen, zoals onlangs door de VVD bepleit. Dat is opmerkelijk, omdat de beide partijen met elkaar een stevige coalitie vormen, maar over deze kwestie duidelijk tegengestelde standpunten huldigen.

“Bij het tot stand komen van het huidige college zijn de koopzondagen dan ook tot vrije kwestie bestempeld. Dat neemt niet weg, dat beide partijen zich met elkaar verbonden voelen”, stelt Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie.

de pijper Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Bert de Pijper, raadslid en fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Zijn partij is principieel tegen uitbreiding van de koopzondagen, omdat zij meent dat de zondag zich uitstekend leent als in haar ogen noodzakelijke rustdag in deze hectische economie. Daarnaast is de ChristenUnie uit sociaal-economische overwegingen tegen uitbreiding van koopzondagen, omdat het haar ook gaat om het belang van kleine ondernemers.

Kleine ondernemers moeten gelijke kansen hebben als grotere ondernemers. De openingstijden moeten voor beiden zodanig gelijk kunnen zijn, zodat ook kleinere ondernemers uit economisch oogpunt het hoofd boven water kunnen houden, zonder daarvoor zes dagen en een avond per week te moeten werken.

Bert de Pijper: “Natuurlijk heeft de ChristenUnie ook zorgen over de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek. Daaruit blijkt, dat de omzetten van het Stadshart met 20% zijn gedaald. Een uitbreiding van het aantal koopzondagen, vinden wij echter het verkeerde middel. Immers, met name de kleinere ondernemers moeten kosten maken voor een zondagse personeels-bezetting, terwijl hun winstmarge dat niet toe laat.

De ChristenUnie meent, dat er naar andere, betere mogelijkheden moet worden gekeken om de omzet van het Stadshart weer omhoog te krijgen.” De partij wijst erop, dat het winkelassortiment in het Stadshart met name gericht is op de hogere inkomens.

Een gemêleerder winkelassortiment in het Stadshart zou het winkelen aantrekkelijker maken voor alle inkomensklassen. “Laten we ons eerst daarop richten in plaats van kleine ondernemers het heel moeilijk te maken”, aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS