Bijgewerkt: 6 december 2021

ChristenUnie-Amstelveen komt met motie van treurnis

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
05-02-2018

De ChristenUnie-Amstelveen is van plan om bij de komende gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2018 een motie* van treurnis in te dienen. De motie van treurnis komt er, omdat het college een motie over de reserve 'Sparen Vooraf' die de gemeenteraad in de vergadering van 19 juli 2017 heeft aangenomen, niet heeft uitgevoerd. In de motie werd gevraagd aan het college met een gedachtenvormende notitie te komen met een duidelijk kader voor de bestemming van dat fonds.

'Het college is echter slechts met een notitie gekomen met wat filosofische uitgangspunten. Dat was niet de bedoeling van de motie. De motie vraagt om een duidelijke visie van het college hoe de reserve 'Sparen Vooraf' kan worden gevormd en het geld uit de reserve kan worden besteed. Ook neemt de ChristenUnie het, het college kwalijk, dat er geen raadsvoorstel bij de notitie is gevoegd, zodat de notitie niet in de gemeenteraad kan worden behandeld en er door de leden van gemeenteraad er ook niet over kan worden gestemd. Dat is voor de ChristenUnie onverteerbaar' - aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Bert de Pijper fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen tijdens zijn toespraak op 19 juli 2017 gedurende de gemeenteraadsvergaderingDe motie 'Kaders om te sparen vooraf' is met een grote meerderheid in de raadsvergadering van 19 juli 2017 aangenomen. In de motie wordt ook van het college gevraagd om op korte termijn met de raad een discussie te gaan voeren over deze reserve. Dat is niet gebeurd. 'De ChristenUnie is van mening, dat het college de wens van de gemeenteraad naast zich heeft neergelegd. Dat is een kwalijke zaak, omdat de gemeenteraad het hoogste orgaan is in de gemeente. Als het college niet in staat is om de door de gemeenteraad aangenomen motie uit te voeren, had het college dat direct aan de gemeenteraad kenbaar moeten maken. Het college heeft dat niet gedaan en nu, meer dan een half jaar later, wordt in de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) een notitie behandeld met veel filosofisch taalgebruik, zonder een concrete visie van het college op de reserve 'Sparen Vooraf'. Ook vinden we het verkeerd, dat een notitie over een zo belangrijk onderwerp als deze reserve die, wat de ChristenUnie betreft, bestemd is om Amstelveen in de toekomst leefbaar te houden, niet door de gemeenteraad zelf wordt behandeld. Om die reden komt er de motie van treurnis' - aldus Bert de Pijper. (*Motie? Het is een formeel voorstel aan de deelnemers aan een vergadering red.)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.