Bijgewerkt: 3 juli 2022

ChristenUnie-Amstelveen mist de woonvisie in Woonagenda 2015-2018

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
05-03-2016

De fractie van de ChristenUnie-Amstelveen mist in de Woonagenda 2015 - 2018 de visie om de woningmarkt in Amstelveen uit het slob te halen. De ChristenUnie vindt, dat de wachtlijsten voor een woning voor met name jonge alleenstaanden en jonge gezinnen in Amstelveen al jarenlang veel te lang zijn.

“Het is de hoogste tijd om die wachtlijsten korter te laten worden. Ook deze woonagenda mist de instrumenten die nodig zijn om de wachtlijsten structureel aan te pakken en de noodzakelijke doorstroming op de woningmarkt op gang te brengen. Een gemiste kans. Met twee amendementen en een motie wil de ChristenUnie deze Woonagenda 2015 – 2018 repareren”, aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen


Amstelveen heeft al jarenlang te lang wachtlijsten voor woningzoekenden. Wat er ook geprobeerd is om de wachtlijsten aanzienlijk korter te laten worden, de wachtlijsten voor een woning zijn nog steeds veel te lang. “De schande van Amstelveen – de wachtlijsten voor een woning – moet eindelijk eens structureel worden aangepakt. Het is niet uit te leggen, dat jonge alleenstaanden en jonge gezinnen vele jaren op een woning moeten wachten. Ook deze woonagenda mist de visie om de verstarde Amstelveense woningmarkt uit het slob te halen. Ook de instrumenten die worden ingezet in deze Woonagenda zullen niet het doel bereiken van een passende woning op redelijke termijn voor elke woningzoekende, gelet op zijn inkomen en gezinsomstandigheden. De ChristenUnie zal daarom tijdens de gemeenteraadsvergadering op 9 maart 2016 twee amendementen en een motie indienen.

In het eerste amendement wordt gevraagd aan het college om het terugdringen van de wachtlijsten topprioriteit te geven en in het tweede amendement wordt het college gevraagd om geen maatregelen te nemen om het aantal sociale huurwoningen te verminderen, totdat onomstotelijk is komen vast te staan, dat woningzoekenden niet meer jarenlang op een sociale huurwoning hoeven te wachten.

Tenslotte zal de fractie een motie indienen met het verzoek aan het college om een externe denktank het college te laten adviseren over instrumenten die de woningmarkt in Amstelveen echt uit het slob kunnen halen. We moeten niet altijd zelf het wiel willen uitvinden, laten we van de adviezen van anderen leren, zodat elke Amstelvener binnen een redelijke termijn een voor hem, of haar passende woning kan krijgen. Wij zien uit naar een Woonagenda met een woonvisie die elke Amstelveense woningzoekende binnen redelijke termijn een woning biedt,” aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.